618-0047/01 – Secondary Metallurgy (SekuMe)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to define processes proceeding at molten steel refining - student will be able to explain substance of steel refining in the ladle - student will be able to formulate using possibilities for individual variants of secondary metallurgy

Teaching methods

Summary

In the subject are explained theoretical principles of processes proceeding at molten steel refining, principles of refining technologies and facilities of ladle metallurgy.

Compulsory literature:

[1] Adolf, Z.: Mimopecní rafinace oceli, VŠB-TU Ostrava, 1991, 133 p. [2] Kepka, M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989, 210 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Příčiny rozvoje metod sekundární metalurgie. 2. Hlavní postupy mimopecního zpracování oceli a jejich účinky. 3. Prvky, které doprovázejí výrobu a rafinaci oceli. 4. Plyny v oceli – termodynamika, mechanizmus a kinetika rozpouštění H2 a N2. 5. Termodynamika a mechanizmus odplynění oceli. 6. Rozpouštění kyslíku v oceli – termodynamika a mechanizmus. 7. Podmínky flotace vměstků inertním plynem –pohlcování vměstků struskou. 8. Rafinace oceli inertními plyny – účinky – metody provedení. 9. Vakuová rafinace oceli –nukleace plynných bublin –difúze atomů plynu k povrchu. 10. Technologie mimopecního vakuování oceli včetně zařízení. 11. Podmínky výroby nerezavějících ocelí –termodynamika hlubokého oduhličení ocelí s vysokým obsahem chromu – technologie výroby AK ocelí. 12. Rafinace oceli syntetickými struskami – termodynamické podmínky rafinace – mechanizmus a kinetika rafinace – technologie rafinace oceli tekutou a tuhou syntetickou struskou – používané strusky – charakteristika. 13. Pánvové pece – význam při mimopecním zpracování oceli – rozdělení pánvových pecí– možnosti pánvových pecí. 14. Zavádění plněných profilů a hliníkového drátu do oceli – význam,technologie. Cvičení 1. Výpočet legování oceli 2. Prvky při výrobě a rafinaci oceli (oxidace uhlíku, manganu, křemíku, odfosfoření, odsíření); zadání programu 3. Vodík, dusík a kyslík v roztavené oceli 4. Odstranění vodíku a dusíku pomocí argonu ve vakuu, vyplouvání vměstků 5. Exkurze TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (LD konvertory, ZPO) 6. Podmínky nukleace plynných bublin ve vakuu, kinetika odplynění v pánvi a v proudu; písemka 7. Možnost snižování obsahu neželezných kovů ve vakuu u odplyňování v proudu, kinetika odplynění komorovým způsobem 8. Dezoxidace oceli uhlíkem ve vakuu 9. Odsíření oceli tekutou syntetickou struskou, látková bilance odsíření 10. Sledování průběhu tavby v určeném hutním podniku 11. Rafinace oceli dmýcháním jemnozrnných přísad 12. Porovnání jednotlivých zařízení sekundární metalurgie; písemka 13. Videoprogramy (DH, SL Vítkovice, kontilití NH, ESP ocelí) 14. Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.