618-0048/02 – Technology of Metal Production (TeVyKo)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to formulate basic steelmaking reactions - student will be able to characterise steelmaking aggregates - student will be able to presentate conditions for steel production considering its purity

Teaching methods

Summary

Subject is interpreted with the purpose to understand the theoretical principles of steelmaking, the steelmaking technology by oxygen processes, the steel deoxidization considering its purity.

Compulsory literature:

[1] Parma, V.: Ocelářství I, VŠB-TU Ostrava, 1983, 276 p. [2] Parma, V.: Ocelářství II, VŠB-TU Ostrava, 1991, 186 p. [3] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška Úvod do předmětu. Výroba kovů v ČR a ve světě. Spotřeby kovů, základní rozdělení výrobních suroviny k výrobě kovů. Výroba surového železa a litiny. Teoretické základy redukčních reakcí, použité suroviny. Výroba surového železa, zařízení pro výrobu surového železa, produkty výroby. Výroba v ČR a ve světě. Zpracování surového železa na litinu. Teoretické základy výroby. Metalurgické pochody při tavení litin. Moderní trendy tavení litin pro výrobu tvarových polotovarů. Metalurgické pochody při přípravě slévárenských slitin na odlitky. Oceli na odlitky. Šedá, tvárná a temperovaná litina. Speciální litiny na odlitky. Pyrometalurgická, hydrometalurgická, elektrolytická výroba kovů. Teoretické základy výroby, pochody probíhající při výrobě kovů. Zařízení. Příklady některých výrob. Oxidační způsoby výroby kovů - výroba oceli. Rozdělení, chemické složení, způsoby výroby. Teoretické základy výroby oceli, hlavní ocelářské reakce. Úloha strusky při výrobě oceli, struskový režim tavby. Hlavní reakce probíhající mezi struskou, kovem a plynnou fází. Rozdělení výrob podle konstrukce pecí. Výroba oceli v konvertorech, tandemových pecích, elektrických pecích, martinských pecích. Desoxidace oceli. Teoretické základy desoxidace, rozdělení. Produkty desoxidace, čistota oceli. Mimopecní zpracování oceli. Teoretické základy. Způsoby zpracování. Zařízení. Odlévání oceli. Rozdělení oceli podle stupně uklidnění. Rozdělení odlévání (klasické, plynulé). Krystalizace oceli. Konstrukce zařízení při odlévání oceli do kokil, obecné zákonitosti, segregace, vady ingotů. Plynulé odlévání oceli, rozdělení zařízení, výhody, nevýhody. Obecné zákonitosti, vady. Výroba feroslitin. Teoretické základy výroby. Rozdělení výrobních agregátů. příklady výroby vybraných druhů feroslitin.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.