618-0051/01 – Steelmaking and Alloys Production (VyOcSl)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to describe theoretical substance of steelmaking - student will be able to explain technological application at steelmaking - student will be able to use knowledge about steel deoxidation and cleanness

Teaching methods

Summary

Subject is read with the aim to explain both theoretical principle and also technological applications of oxidising processes proceeding at steel production by basic as well as acid method, further problems of steel deoxidisation and steel cleanness.

Compulsory literature:

[1] Parma, V.: Ocelářství I, VŠB-TU Ostrava, 1979, 276 p. [2] Parma, V.: Ocelářství II, VŠB-TU Ostrava, 1980, 186 p. [3] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Přehled, význam a perspektivy výroby oceli. 2. Vývoj technologií výroby ocelí. 3. Fyzikálně chemická podstata výroby oceli. 4. Kyselé a zásadité ocelářské pochody. 5. Historické způsoby výroby oceli. 6. Žáromateriály využívané v ocelářských agregátech. 7. Výroba oceli v konvertorech - LD konvertor - OBM konvertor. 8. Zpracování oceli s vyšším obsahem fosforu. 9. Výroba oceli v tandemových pecích. 10. Výroba oceli v elektrických pecích. 11. Mísiče. 12. Výroba oceli v SM pecích. 13. Dezoxidace oceli. 14. Nekovové vměstky v oceli. 15. Sekundární metalurgie. 16. Odlévání oceli. Cvičení 1) Normy ocelí 2) Výpočet materiálové bilance LD 3) Výpočet tepelné bilance LD 4) Kyslíková tryska – výpočet parametrů 5) Výpočet EOP 6) Výpočet materiálové bilance tandemové pece 7) Dezoxidace oceli; písemka; zadání programu 8) Exkurze NH, a.s. (tandemové pece, ZPO, LF) 9) Legování oceli 10) Výpočet rozměrů kokily pro neuklidněné oceli 11) Výpočet hlavového nástavce 12) Exkurze VÍTKOVICE, a.s. - Stará ocelárna (EOP, Vakuvit, odlévání do kokil) 13) Výpočet vsázky při výrobě FeSi a FeMn; písemka 14) Promítání videoprogramů (ZPO, ESP, lití oceli) 15) Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.