618-0051/02 – Steelmaking and Alloys Production (VyOcSl)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to describe theoretical substance of steelmaking - student will be able to explain technological application at steelmaking - student will be able to use knowledge about steel deoxidation and cleanness

Teaching methods

Summary

Subject is read with the aim to explain both theoretical principle and also technological applications of oxidising processes proceeding at steel production by basic as well as acid method, further problems of steel deoxidisation and steel cleanness.

Compulsory literature:

[1] Parma, V.: Ocelářství I, VŠB-TU Ostrava, 1979, 276 p. [2] Parma, V.: Ocelářství II, VŠB-TU Ostrava, 1980, 186 p. [3] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Přehled, význam a perspektivy výroby oceli. 2. Vývoj technologií výroby ocelí. 3. Fyzikálně chemická podstata výroby oceli. 4. Kyselé a zásadité ocelářské pochody. 5. Historické způsoby výroby oceli. 6. Žáromateriály využívané v ocelářských agregátech. 7. Výroba oceli v konvertorech - LD konvertor - OBM konvertor. 8. Zpracování oceli s vyšším obsahem fosforu. 9. Výroba oceli v tandemových pecích. 10. Výroba oceli v elektrických pecích. 11. Mísiče. 12. Výroba oceli v SM pecích. 13. Dezoxidace oceli. 14. Nekovové vměstky v oceli. 15. Sekundární metalurgie. 16. Odlévání oceli.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner