618-0051/02 – Výroba oceli a slitin (VyOcSl)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat teoretickou podstatu ocelářských pochodů - student bude umět vysvětlit technologické aplikace při výrobě oceli - student bude umět uplatnit znalosti o dezoxidaci a čistotě oceli

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je přednášen s cílem vysvětlit jak teoretickou podstatu, tak i technologické aplikace oxidačních pochodů probíhajících při výrobě oceli zásaditým i kyselým způsobem, dále pak problematiku dezoxidace a čistoty oceli.

Povinná literatura:

[1] Parma, V.: Ocelářství I, VŠB-TU Ostrava, 1979, 276 s. [2] Parma, V.: Ocelářství II, VŠB-TU Ostrava, 1980, 186 s. [3] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Přehled, význam a perspektivy výroby oceli. 2. Vývoj technologií výroby ocelí. 3. Fyzikálně chemická podstata výroby oceli. 4. Kyselé a zásadité ocelářské pochody. 5. Historické způsoby výroby oceli. 6. Žáromateriály využívané v ocelářských agregátech. 7. Výroba oceli v konvertorech - LD konvertor - OBM konvertor. 8. Zpracování oceli s vyšším obsahem fosforu. 9. Výroba oceli v tandemových pecích. 10. Výroba oceli v elektrických pecích. 11. Mísiče. 12. Výroba oceli v SM pecích. 13. Dezoxidace oceli. 14. Nekovové vměstky v oceli. 15. Sekundární metalurgie. 16. Odlévání oceli.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku