618-0065/01 – Theory of Ironmaking (TeoVSŽ)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- studedent will be able to characterise physically chemical processes at agglomeration and pelletizing - student will be able to demonstrate mechanism of iron oxides reduction in blast furnace - student will be able to describe desulphurisation in blast furnace

Teaching methods

Summary

Thermodynamic, kinetic and thermal processes of blast furnace combustion zone. Blast furnace aerodynamics. Physico-chemical reactions in blast furnace :volatiliozation, decomposition of hydrates, water-gas shift reaction, carbon deposition, decomposition of carbonates ect. Thermodynamics, kinetics and mechanismus of iron oxides reduction. Direct and indirect reduction. Effect of direct reduction on coke rate. Reduction of various elements. Blast furnace slags. Chemistry of sulphur reaktion. Removal of sulphur. Carburization of iron. Pig iron grades.

Compulsory literature:

1) Brož,L. : Teoretické základy výroby železa, SNTL/ALFA, Praha 1975. 2) Biswas,A.K. : Principles of blast furnace ironmaking, Australia, Brisbane 1981.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vlastnosti rud,aglomerátu, pelet, koksu, zásaditých přísad a metody jejich zjišťování. Fyzikálně-chemické procesy při spékání a peletizaci. Termodynamické, kinetické a tepelné procesy v oxidační zóně vysoké pece. Plynodynamika vysoké pece. Fyzikální a chemické děje ve vysoké peci. Termodynamika, kinetika a mechanismus redukce oxidů železa ve vysoké peci. Přímá a nepřímá redukce. Vliv podílu přímé redukce na spotřebu uhlíku. Redukce ostatních prvků. Vysokopecní struska. Odsiřování ve vysoké peci. Nauhličování surového železa. Druhy a jakost surového železa.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 25 (25) 0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 75 (75) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.