618-0086/02 – Kovonosné odpady (KovOdp)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat zdroje odpadů v hutní výrobě - student bude umět demonstrovat možnosti recyklace odpadů v hutní výrobě - student bude umět formulovat podmínky pro uložení odpadu na skládku

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je přednášen se záměrem pochopení problematiky vzniku odpadů v hutních závodech (koksovny, vysoké pece, ocelárny, válcovny). Klasifikace těchto odpadů z hlediska jejich vzniku, vlastností, úpravy, možnosti recyklace a dalšího využití, včetně podmínek pro jejich deponování na skládkách.

Povinná literatura:

[1] Herčík, M.- Lapčík, V.: Ochrana životního prostředí, 1. vydání, skripta VŠB Ostrava, 1993 [2] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 460 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Úvodní přednáška, náplň předmětu. 2. Ekologické pojmy a vztahy. 3. Výroba a odpady hutních závodů. 4. Hlavní druhy kovonosných odpadů. 5. Odpady výroby z oceláren a válcoven. 6) Emise z českých oceláren NOVÁ HUŤ,a.s.; VÍTKOVICE,a.s.; TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s.). 7. Odpady-ocelárenská struska. 8. Emise-válcovny a slévárny. 9. Deponování a využití odpadních materiálů z oceláren, sléváren a válcoven.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku