618-0087/02 – Rudné suroviny a jejich úprava (RuSuJU)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat rudné suroviny používané v metalurgii - student bude umět formulovat podmínky procesu spékání - student bude umět charakterizovat vliv jakosti rudných surovin na ekonomiku výroby kovu

Vyučovací metody

Anotace

Rudné suroviny, jejich druhy, vlastnosti a naleziště. Mletí, drcení a třídění rud. Obohacování a homogenizace rud. Pražení rud. Spékání železných rud a koncentrátů. Fyzikálně-chemické děje ve spékáné vrstvě. Teplotní stránka procesu spékání. Plynodynamika spékané vrstvy. Ekologická stránka aglomerace. Peletizace jemnozrnných surovin. Mechanismus a kinetika sbalování. Vysokoteplotní zpevňování pelet. Chemické, mineralogické, fyzikální a technologické vlastnosti rud. Metody zjišťování jakostních parametrů rud.Vliv jakosti rudných surovin na ekonomiku výroby kovů a na kvalitu výrobků. Nerudné suroviny a jejich jakostní parametry.

Povinná literatura:

1) Majerčák,Š. : Vysokopecná vsádzka, SNTL Bratislava 1986. 2) Majerčák,Š. - Karwan,T. : Theory of sintering fine materials. Štroffek, Košice 1998.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní složky vysokopecní vsázky a požadavky na jejich jakost. Vysokopecní koks a jeho úloha ve vysoké peci. Požadavky na kvalitu metalurgického koksu. Zásadité přísady. Železné rudy a jejich úprava. Chemické, mineralogické fyzikální a metalurgické vlastnosti rudných surovin. Charakteristika jemnozrnných materiálů. Spékání železných rud. Homogenizace rud . Fyzikálně- chemické děje při spékání rud.. Peletizace jemnozrnných materiálů. Teoretické základy sbalování. Vysokoteplotní zpevňování pelet. Chemicko – katalytické zpevňování pelet. Pojiva. Zvláštní způsoby spékání a peletizace. Předredukované suroviny. Možnosti zpracování železonosných odpadů při výrobě aglomerátu a pelet. Ekologická stránka zkusovění prachových rudných surovin. Srovnání výroby aglomerátu a koksu s požadavky Evropské unie – BAT. Základní trendy omezování znečištění životního prostředí a jeho ochrany.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku