618-0093/01 – Electrometallurgy and Secondary Metallurgy ()

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on theoretical and practical aspects of steel production in the electric furnaces. The attention is devoted to AC and DC arc furnaces, induction furnaces, hybrid and flexible unit and other innovative trends in field of electrometallurgy. Theory and practice of ferroalloys production is presented here.

Compulsory literature:

[1] Fremunt, P. – Šimon, J.: Tavení oceli v elektrických pecích. SNTL Praha, 1984, 242 p. [2] Kepka, M. : Rafinace oceli. SNTL, Praha, 1989, 211 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Úvod – historie elektrometalurgie. Vývoj výroby elektrooceli a el. pecí. Svět a ČR. Základní parametry práce el. pecí. 2. Teoretické základy výroby elektrooceli – roztavený kov a struska, teorie roztoků. Aktivita. Chování plynů a uhlíku v roztavených kovech. 3. Dvoustrusková technologie výroby elektrooceli. Tavení, oxidace a redukce (odsíření a dezoxidace). 4. Různé technologické postupy výroby elektrooceli. Oceli vysokolegované, nerezavějící. 5. Kyselé pece – zvláštnosti a jejich význam pro výrobu oceli na odlitky. 6. Intenzifikace výroby elektrooceli. Sekundární metalurgie. 7. Vývoj a význam UHP a SUHP EOP. 8. Nové směry ve vývoji EOP - komplexní použití plynného kyslíku. 9. Pece stejnosměrné – zvláštnosti, výhody a nevýhody. Šachtové pece. Hybridy – různé typy. 10.Indukční pece – výhody a nevýhody. 11.Vakuové pece a vakuová metalurgie. 12.Speciální elektrometalurgie – přetavné pochody – VIP, OVP, ESP aj. 13.Význam feroslitin pro výrobu elektrooceli. 14.Perspektivy rozvoje výroby elektrooceli a sekundární metalurgie. 15.Rezerva. Cvičení 1. Základní ukazatele práce el. pecí – konstrukční zvláštnosti. 2. Videoprogramy – výroba el. oceli, sekundární metalurgie a ESP. 3.,4. Teoretické základy výroby elektrooceli. 5.–12.EXKURZE – laboratoř katedry, fakultní tavírna, Stará ocelárna, výzkumné ústavy a Nová ocelárna VÍTKOVICE, a. s. 13. Přetavné pochody – VOP, ESP, EP, PP aj. 14. Rezerva. 15. Zápočtový týden.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.