618-0093/01 – Elektrometalurgie a sek. metalurgie ()

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty výroby oceli v elektrických pecích. Pozornost je zejména věnována střídavým a stejnosměrným obloukovým pecím, indukčním pecím, hybridním a flexibilním agregátům a dalším inovačním trendům v oblasti elektrometalurgie. Jsou zde rovněž prezentovány základy teorie a praxe výroby feroslitin.

Povinná literatura:

[1] Fremunt, P. – Šimon, J.: Tavení oceli v elektrických pecích. SNTL Praha, 1984, 242 s. [2] Kepka, M. : Rafinace oceli. SNTL, Praha, 1989, 211 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Úvod – historie elektrometalurgie. Vývoj výroby elektrooceli a el. pecí. Svět a ČR. Základní parametry práce el. pecí. 2. Teoretické základy výroby elektrooceli – roztavený kov a struska, teorie roztoků. Aktivita. Chování plynů a uhlíku v roztavených kovech. 3. Dvoustrusková technologie výroby elektrooceli. Tavení, oxidace a redukce (odsíření a dezoxidace). 4. Různé technologické postupy výroby elektrooceli. Oceli vysokolegované, nerezavějící. 5. Kyselé pece – zvláštnosti a jejich význam pro výrobu oceli na odlitky. 6. Intenzifikace výroby elektrooceli. Sekundární metalurgie. 7. Vývoj a význam UHP a SUHP EOP. 8. Nové směry ve vývoji EOP - komplexní použití plynného kyslíku. 9. Pece stejnosměrné – zvláštnosti, výhody a nevýhody. Šachtové pece. Hybridy – různé typy. 10.Indukční pece – výhody a nevýhody. 11.Vakuové pece a vakuová metalurgie. 12.Speciální elektrometalurgie – přetavné pochody – VIP, OVP, ESP aj. 13.Význam feroslitin pro výrobu elektrooceli. 14.Perspektivy rozvoje výroby elektrooceli a sekundární metalurgie. 15.Rezerva. Cvičení 1. Základní ukazatele práce el. pecí – konstrukční zvláštnosti. 2. Videoprogramy – výroba el. oceli, sekundární metalurgie a ESP. 3.,4. Teoretické základy výroby elektrooceli. 5.–12.EXKURZE – laboratoř katedry, fakultní tavírna, Stará ocelárna, výzkumné ústavy a Nová ocelárna VÍTKOVICE, a. s. 13. Přetavné pochody – VOP, ESP, EP, PP aj. 14. Rezerva. 15. Zápočtový týden.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.