618-0401/01 – Výrobní procesy (VýrPro)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAM01 doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
GRY04 doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět vysvětlit teoretické aspekty výroby neželezných kovů - student bude umět charakterizovat základní technologické postupy výroby železa - student bude umět formulovat základní principy výroby a rafinace oceli

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické aspekty výroby neželezných kovů, železa a oceli soudobými technologickými postupy. Pozornost je věnována výrobě neželezných kovů pyrometalurgickými a hydrometalurgickými pochody, výrobě surového železa včetně alternativních způsobů jeho výroby a technologii výroby, rafinace a odlévání oceli.

Povinná literatura:

[1] Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335 s. [2] Drápala, J.- Krištofová, D.- Peřinová, K.: Těžké neželezné kovy. Skripta VŠB [3] Ostrava, 1986, 197 s. [4] Štofko, M.- Štofková, M.: Neželezné kovy. Košice, 2000, 293 s. [5] Moore, J.J.: Chemical Metallurgy. Bratislava, 1990, 435 s. [6] Brož, L.: Hutnictví železa. SNTL Praha, 1988, 460 s. [7] BILÍK, J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. Monografie. Ostrava, 2002, 1.vydání : VŠB – TU Ostrava, 67 s. ISBN 80-248-0179-5. [8] Parma, V.: Ocelářství I. Skripta VŠB Ostrava, 1979, 276 s. [9] Parma, V.: Ocelářství II. Skripta VŠB Ostrava, 1980, 186 s. [10] Parma, V.: Ocelářství III. Skripta VŠB Ostrava, 1981, 192 s.

Doporučená literatura:

[1] Uživatelské příručky MS Word, MS Excel [2] časopisy: Ironmaking & Steelmaking, Steel Research International, Hutnické listy [3] Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Full-time: 3 x bodově hodnocené průběžné testy Part-time: 3 x bodově hodnocené semestrální práce

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků ve výuce.

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) První část - Metalurgie neželezných kovů 1. Kovy, technické rozdělení, výroba a zpracování kovů v ČR. Surovinové zdroje pro výrobu neželezných kovů. Základní hutnické procesy – přehled. 2. Pyrometalurgické procesy, sušení, kalcinace, procesy pražení, tavení a produkty. 3. Hydrometalurgické postupy získávání kovů (charakteristika). Adsorpce, iontová výměna, extrakce a cementace v hydrometalurgii. Elektrolýza, základní zákonitosti, kovy vyráběné elektrolýzou. 4. Přehled technologií výroby mědi, olova, zinku, niklu, hliníku, ušlechtilých kovů a dalších vybraných kovů. 2) část – Metalurgie železa 1.Charakteristika vývoje výroby železa a oceli ve světě a v ČR. Energetické a surovinové limity dalšího vývoje. Nedostatky současné technologie výroby železa. 2. Teoretické základy výroby železa. Vlastnosti rud,aglomerátu, pelet, koksu a zásaditých přísad. Řízení kvality surového železa. Optimální spotřeba koksu. 3. Základy termodynamických, kinetických a tepelných procesů v oxidační zóně vysoké pece. Základní reakce ve vysoké peci. Redukce oxidů železa. Přímá a nepřímá redukce. 4. Rozdělení alternativních technologií do oblasti přímé a tavné redukce. Základní charakteristiky nejrozšířenějších technologických způsobů. Srovnání s klasickou vysokopecní výrobou. 3) třetí část – Metalurgie oceli 1. Historie výroby oceli. Současné způsoby výroby oceli. Ocelářské reakce, teorie strusek, dezoxidace oceli. 2. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech a v elektrických pecích. 3. Sekundární metalurgie a vakuová metalurgie. 4. Plynulé odlévání oceli, mezipánvová metalurgie. Cvičení (pouze prezenční forma studia) 1) část - Metalurgie neželezných kovů 1. PSP, kovy, jejich technické rozdělení, slitiny, čistota, vlastnosti a použití. 2. Stechiometrické a technologické výpočty aplikované v metalurgii neželezných kovů. 3. Elektrometalurgické výpočty, elektrolytické rozpouštění a vylučování kovů. 2) část – Metalurgie železa 1. Základní principy vysokopecního procesu, výpočty z chemických rovnic 2. Výpočet teoretické spotřeby redukčního plynu, zadání programu č.1 3. Množství sazebního plynu z konečného chemického složení (uhlíková bilance) 4. Vypracování závěrečného testu 3) část – Metalurgie oceli 1. Normy ocelí 2. Výpočet pořadí oxidace doprovodných prvků v oceli 3. Odsíření a odfosfoření oceli, plyny v oceli 4. Test, zápočet Pro získání zápočtu v kombinované formě studia je potřeba vypracovat semestrální projekt.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2013/2014 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní