618-0402/01 – Metalurgie (Metal)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy z oblasti metalurgie - student bude umět formulovat základní redukční pochody při výrobě železa - student bude umět formulovat problematiku výroby oceli v ocelářských agregátech

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se skládá ze dvou částí : Výroby železa a výroby oceli. Prvá část předmětu je přednášena se záměrem nastínit studentům základní vazby a strukturu hutních metalurgických agregátů v oblasti hutní prvovýroby. Druhá část předmětu obsahuje pojmy z oblasti ocelářských strusek, oxidační pochody (oxidace uhlíku, manganu, křemíku a fosforu), odsíření oceli, dezoxidace oceli; výroba oceli v ocelářských agregátech, vsázkové materiály, mimopecní rafinace oceli, odlévání oceli.

Povinná literatura:

[1] BILÍK, J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. Monografie. Ostrava, 2002, 1.vydání : VŠB – TU Ostrava, 67 s. ISBN 80-248-0179-5. [2] BILÍK, J., BARTUSEK, S. Hutnictví železa - návody ke cvičení z železářství a koksárenství, VŠB Ostrava, Ostrava 1991, 85 s.

Doporučená literatura:

[1] ROUBÍČEK, V., BUCHTELE, J. Uhlí – zdroje, procesy, užití. Montanex Ostrava, 2002, 173 s., ISBN 80-7225-063-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnoceno - vypracování Semestrálních prací (včetně presentace výsledků) - závěrečný test

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY Část 1- Výroba železa 1.Teoretické základy výroby surového železa, základní reakce, vlastnosti rud,aglomerátu, pelet, koksu. 2. Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci, základní principy 3. Spotřeba redukčního plynu.Termodynamické, kinetické a tepelné procesy v oxidační zóně vysoké pece 4. Řízení kvality surového železa.Druhy a jakost surového železa. 5. Alternativní způsoby výroby železa. Pochody přímé redukce, pochody tavné redukce. 6. Současné inovační směry ve výrobě železa 7. Ekologická problematika výroby železa, technologie BAT Část 2- Výroba oceli 1. Afinita prvků ke kyslíku. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. Ocelářské strusky. 2. Teorie reakcí probíhajících při výrobě a rafinaci oceli: Oxidace Si a Mn, přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. Odfosfoření oceli. Odsíření oceli. Uhlíková reakce. 3. Výroba oceli v konvertorech-LD konvertor, OBM konvertor. Výroba oceli v Tandemových, elektrických a SM pecích. 4. Teoretické základy desoxidace oceli. Způsoby dezoxidace. Čistota oceli. 5. Hlavní postupy mimopecního zpracování oceli a jejich účinky. 6. Odlévání oceli do kokil. Lití horem a spodem. Krystalizace a tuhnutí oceli, segregace. 7. Plynulé odlévání oceli, rozdělení, výhody, nevýhody, ekonomika. Konstrukce zařízení ZPO. CVIČENÍ Část 1- Výroba železa 1. Úvod do problematiky, program cvičení, podmínky udělení zápočtu, ukázka sbírek rudných surovin, 2. Výpočty výtěžnosti železa z různých vsázek 3. Výpočet množství zásaditých přísad ve vsázce, zadání programu č.1 4. Výpočet množství suchého sazebního plynu a množství suchého dmýchaného větru. 5. Dílčí prvková bilance uhlíku ve vysoké peci, stanovení množství uhlíku spáleného u výfučen a uhlíku na přímou redukci, zadání programu č.2 6. Materiálové bilance vysokopecního pochodu, stanovení podílů přímé a nepřímé redukce, zadání referátu pro presentaci 7. Vlastní presentace zadaných referátů (samostatný přednes, diskuze, vyhodnocení), udělení bodového hodnocení za programy č.1 a 2 Část 2- Výroba oceli 1.Normy ocelí, příklady. 2.Reakce mezi kovem a struskou, oduhličení oceli, výpočty. 3.Reakce odsíření a odfosfoření, dezoxidace oceli, příklady, výpočty. 4.Výpočet materiálové a tepelné bilance LD procesu. 5.Exkurze. 6.Videoprogramy – výroba a mimopecní zpracování oceli, EOP, ZPO. 7.Hodnocení cvičení, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok