618-0402/02 – Metalurgie (Metal)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy z oblasti metalurgie - student bude umět formulovat základní redukční pochody při výrobě železa - student bude umět formulovat problematiku výroby oceli v ocelářských agregátech

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se skládá ze dvou částí : Výroby železa a výroby oceli. Prvá část předmětu je přednášena se záměrem nastínit studentům základní vazby a strukturu hutních metalurgických agregátů v oblasti hutní prvovýroby. Druhá část předmětu obsahuje pojmy z oblasti ocelářských strusek, oxidační pochody (oxidace uhlíku, manganu, křemíku a fosforu), odsíření oceli, dezoxidace oceli; výroba oceli v ocelářských agregátech, vsázkové materiály, mimopecní rafinace oceli, odlévání oceli.

Povinná literatura:

[1] BILÍK, J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. Monografie. Ostrava, 2002, 1.vydání : VŠB – TU Ostrava, 67 s. ISBN 80-248-0179-5. [2] BILÍK, J., BARTUSEK, S. Hutnictví železa - návody ke cvičení z železářství a koksárenství, VŠB Ostrava, Ostrava 1991, 85 s.

Doporučená literatura:

[1] ROUBÍČEK, V., BUCHTELE, J. Uhlí – zdroje, procesy, užití. Montanex Ostrava, 2002, 173 s., ISBN 80-7225-063-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- bodově hodnocená seminární práce

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY Část 1- Výroba železa 1.Teoretické základy výroby surového železa, základní reakce, vlastnosti rud,aglomerátu, pelet, koksu. 2. Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci, základní principy 3. Spotřeba redukčního plynu.Termodynamické, kinetické a tepelné procesy v oxidační zóně vysoké pece 4. Řízení kvality surového železa.Druhy a jakost surového železa. 5. Alternativní způsoby výroby železa. Pochody přímé redukce, pochody tavné redukce. 6. Současné inovační směry ve výrobě železa 7. Ekologická problematika výroby železa, technologie BAT Část 2- Výroba oceli 1. Afinita prvků ke kyslíku. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. Ocelářské strusky. 2. Teorie reakcí probíhajících při výrobě a rafinaci oceli: Oxidace Si a Mn, přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. Odfosfoření oceli. Odsíření oceli. Uhlíková reakce. 3. Výroba oceli v konvertorech-LD konvertor, OBM konvertor. Výroba oceli v Tandemových, elektrických a SM pecích. 4. Teoretické základy desoxidace oceli. Způsoby dezoxidace. Čistota oceli. 5. Hlavní postupy mimopecního zpracování oceli a jejich účinky. 6. Odlévání oceli do kokil. Lití horem a spodem. Krystalizace a tuhnutí oceli, segregace. 7. Plynulé odlévání oceli, rozdělení, výhody, nevýhody, ekonomika. Konstrukce zařízení ZPO. Pro získání zápočtu je potřeba vypracovat semestrální projekt.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku