618-0403/03 – Základy technologie výroby kovů (ZTVK)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
GRY04 doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní principy technologie výroby kovů - student bude umět formulovat perspektivy technologie výroby kovů - student bude umět formulovat ekonomické a ekologické aspekty hlavních metalurgických technologií

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí z oblasti kovů (železných a neželezných kovů - měďi, olova, cínu, zinku, niklu hliníku, hořčíku) a jejich vlastností, hutnických surovin - rud, paliv, přísad. Surové železo - vysokopecní suroviny, vysokopecní pochod a jeho produkty, výroba litiny. Výroba oceli v konvertorech a elektrických pecích. Sekundární metalurgie a odlévání oceli.Ekonomické a ekologické aspekty hlavních metalurgických technologií.

Povinná literatura:

[1] BILÍK, J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. Monografie. Ostrava, 2002, 1.vydání : VŠB – TU Ostrava, 67 s. ISBN 80-248-0179-5. [2] BILÍK, J., BARTUSEK, S. Hutnictví železa - návody ke cvičení z železářství a koksárenství, VŠB Ostrava, Ostrava 1991, 85 s. [3] PARMA, V. Ocelářství I, VŠB-TU Ostrava, 1979, 276 s.

Doporučená literatura:

[1]ROUBÍČEK, V.; BUCHTELE, J. Uhlí – zdroje, procesy, užití, Montanex Ostrava, 2002, 173 s., ISBN 80-7225-063-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnoceno - vypracování Semestrální práce - závěrečný test

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY Část 1- Výroba neželezných kovů 1. Úvod do výroby neželezných kovů 2. Hydrometalurgie 3. Pyrometalurgie Část 2- Výroba železa 1.Teoretické základy výroby surového železa. Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci. 2. Spotřeba redukčního plynu. Řízení kvality surového železa. 3. Alternativní způsoby výroby železa.Pochody přímé a tavné redukce. 4. Současné inovační směry ve výrobě železa. Ekologická problematika výroby železa Část 3- Výroba oceli 1. Historie výroby oceli. Současné způsoby výroby oceli. 2. Ocelářské reakce 3. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. 4. Výroba elektrooceli – EOP. Sekundární metalurgie CVIČENÍ Část 1- Výroba neželezných kovů 1. Úvod do výroby neželezných kovů, základní fyzikálně-chemické děje 2. Hydrometalurgie, základní pojmy 3. Pyrometalurgie, základní pojmy Část 2- Výroba železa 1. Úvod do problematiky, program cvičení, podmínky udělení zápočtu. Výpočty výtěžnosti železa z různých vsázek 2.Výpočet množství zásaditých přísad ve vsázce, zadání programu 3.Výpočet množství suchého sazebního plynu a množství suchého dmýchaného větru. Dílčí prvková bilance uhlíku ve vysoké peci, stanovení množství uhlíku spáleného u výfučen a uhlíku na přímou redukci. 4. Materiálové bilance vysokopecního pochodu, stanovení podílů přímé a nepřímé redukce, zadání referátu pro presentaci. Vlastní presentace zadaných referátů a vypracování záverečného testu. Část 3 - Výroba oceli 1. Normy ocelí, příklady. 2. Reakce mezi kovem a struskou, oduhličení oceli, výpočty. 3. Reakce odsíření a odfosfoření, výpočty. 4. Výpočet materiálové a tepelné bilance LD procesu. Výpočet hlavních rozměrů EOP

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní