618-0404/02 – Oborová praxe (OboPra)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY04 doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat základní principy související se způsobem výroby surového železa a výrobou a zpracováním oceli - student bude umět (na základní úrovni) pracovat s odbornou literaturou - student bude umět prezentovat vybranou metalurgickou technologii

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci předmětu absolvují studenti praxe v podnicích a institucích, které svým zaměřením odpovídají studijnímu oboru. Studenti mohou absolvovat oborovou praxi i na pracovištích VŠB-TUO. Součástí předmětu mohou být také exkurze (i vícedenní) do oborově zaměřených podniků a institucí, zejména v ČR.

Povinná literatura:

[1] Články z odborných časopisů fondu Ústřední knihovny, VŠB-TU Ostrava, jako např. Hutnické listy, Iron & Steel Technology, ISIJ International, Metallurgical and Materials Transaction, Revue de Métallurgie, Scandinavian Journal of Metallurgy, Stahl und Eisen, Steel Research International aj. [2] Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. Springer Link, Scopus aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. [3] Sborníky z konferencí, jako např. SteelSim, ISSTech, METAL aj.

Doporučená literatura:

Další literatura vhodná ke studovanému tématu na základě konkrétního doporučení pověřeného akademického pracovníka.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Charakter předmětu nevyžaduje průběžnou kontrolu znalostí během semestru.

E-learning

Charakter předmětu nevyžaduje e-learningové prvky výuky.

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Před zahájením vlastní praxe (zpravidla do poloviny daného semestru) student kontaktuje garanta předmětu a požádá o návrh obsahu oborové praxe. Student vyjádří souhlas s obsahem a termínem praxe. Student oznámí nástup na praxi v den nástupu. Student řádně vykonává oborovou praxi. Student neprodleně informuje garanta předmětu o překážkách v řádném vykonávání praxe. Student oznámí ukončení praxe, odevzdá Potvrzení o průběhu praxe včetně hodnocení studenta odpovědným pracovníkem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.