618-0406/01 – Suroviny pro výrobu železa (SPVŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR346 Ing. Simona Jursová, Ph.D.
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - chemické, fyzikální a technologické vlastnosti rudných surovin - teplotní stránku procesů spékání - peletizace rudnách surovin

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vysokopecní vsázka a její složky. Rudná část vsázky, paliva a struskotvorné přísady. Klasifikace železných rud. Chemické, fyzikální a technologické vlastnosti rudných surovin. Druhy a vlastnosti metalurického koksu. Úloha koksu ve vysoké peci. Spékání železných rud. Příprava a složení aglomerační vsázky. Teplotní a plynodynamická stránka procesů spékání. Fyzikálně-chemické děje ve spékané vrstvě. Vlastnosti aglomerátu. Základy technologie výroby aglomerátu. Peletizace jemnozrných materálů. Výroba surových pelet a jejich zpevňování. Předredukované suroviny. Ochrana životního prostředí při úpravě surovin pro výrobu železa.

Povinná literatura:

[1] HONZA,O.;KRET,J. Kvalita železorudných surovin, Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 59 s. [2] MAJERČÁK, Š. Vysokopecní vsázka. SNTL, ALFA, Bratislava, 73 s. [3] KALOČ, M.,;BROŽ, L.; KRET,J. Hutnictví železa. Skripta, VŠB Ostrava, 1986, 258 s.

Doporučená literatura:

[1] KRET,J. Mikrotextura hutních surovin,Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 96 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnoceno - Bodově hodnocená seminární práce (včetně presentace výsledků) - Bodově hodnocený závěrečný test

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

- Aktivní účast na cvičení - Účast na exkurzích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Základní složky vysokopecní vsázky a požadavky na jejich jakost. 2. Vysokopecní koks a jeho úloha ve vysoké peci. 3. Požadavky na kvalitu metalurgického koksu. 4. Zásadité přísady. 5. Železné rudy a jejich úprava. 6. Chemické, mineralogické fyzikální a metalurgické vlastnosti rudných surovin. 7. Charakteristika jemnozrnných materiálů. Spékání železných rud. 8. Homogenizace rud . 9. Fyzikálně-chemické děje při spékání rud. 10. Peletizace jemnozrnných materiálů. 11. Teoretické základy sbalování. Vysokoteplotní zpevňování pelet. Chem. – katalytické zpevňování pelet. 12. Pojiva. Zvláštní způsoby spékání a peletizace. 13. Předredukované suroviny. 14. Možnosti zpracování železonosných odpadů při výrobě aglomerátu a pelet. Ekologická stránka zkusovění prachových rudných surovin. Cvičení : 1.Úvod, program cvičení, podmínky udělení zápočtu 2.Suroviny pro VP ( rozdělení, typy rud, naleziště, náhradní suroviny) 3.Symbolika pevných paliv, druhy černého uhlí a koksu + výpočty obsahu hořlavin, přepočet pro různé vlhkosti 4. Odborná exkurze - ArcelorMittal Ostrava, a.s. 6. Zadání individuálních témat referátů pro vypracování vlastní presentace 7. Vlastní presentace zadaných referátů (samostatný přednes, diskuze, vyhodnocení) 8. Výpočty kritérií (parametrů) vysokopecního pochodu 9. Výpočty využití tepelné energie uhlíku a tepelné účinnosti redukčních plynů CO, CO2 10. Výpočet složení aglomerační vsázky a výkonu spékacího pásu, program č.1 11.Výpočet účinnosti homogenizačních zařízení 12. Výpočet stupně redukovatelnosti aglomerátu a pelet, program č.2 13. Výpočet koeficientu rovnoměrnosti koksové vsázky 14. Bodové vyhodnocení cvičení (udělení bodového hodnocení za programy č.1 a 2, bodové hodnocení referátu, aktivní účasti na cvičení), udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku