618-0406/02 – Suroviny pro výrobu železa (SPVŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - chemické, fyzikální a technologické vlastnosti rudných surovin - teplotní stránku procesů spékání - peletizace rudnách surovin

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vysokopecní vsázka a její složky. Rudná část vsázky, paliva a struskotvorné přísady. Klasifikace železných rud. Chemické, fyzikální a technologické vlastnosti rudných surovin. Druhy a vlastnosti metalurického koksu. Úloha koksu ve vysoké peci. Spékání železných rud. Příprava a složení aglomerační vsázky. Teplotní a plynodynamická stránka procesů spékání. Fyzikálně-chemické děje ve spékané vrstvě. Vlastnosti aglomerátu. Základy technologie výroby aglomerátu. Peletizace jemnozrných materálů. Výroba surových pelet a jejich zpevňování. Předredukované suroviny. Ochrana životního prostředí při úpravě surovin pro výrobu železa.

Povinná literatura:

[1] HONZA,O.;KRET,J. Kvalita železorudných surovin, Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 59 s. [2] MAJERČÁK, Š. Vysokopecní vsázka. SNTL, ALFA, Bratislava, 73 s. [3] KALOČ, M.,;BROŽ, L.; KRET,J. Hutnictví železa. Skripta, VŠB Ostrava, 1986, 258 s.

Doporučená literatura:

[1] KRET,J. Mikrotextura hutních surovin,Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 96 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnoceno - Bodově hodnocená seminární práce

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Základní složky vysokopecní vsázky a požadavky na jejich jakost. 2. Vysokopecní koks a jeho úloha ve vysoké peci. 3. Požadavky na kvalitu metalurgického koksu. 4. Zásadité přísady. 5. Železné rudy a jejich úprava. 6. Chemické, mineralogické fyzikální a metalurgické vlastnosti rudných surovin. 7. Charakteristika jemnozrnných materiálů. Spékání železných rud. 8. Homogenizace rud . 9. Fyzikálně-chemické děje při spékání rud. 10. Peletizace jemnozrnných materiálů. 11. Teoretické základy sbalování. Vysokoteplotní zpevňování pelet. Chem. – katalytické zpevňování pelet. 12. Pojiva. Zvláštní způsoby spékání a peletizace. 13. Předredukované suroviny. 14. Možnosti zpracování železonosných odpadů při výrobě aglomerátu a pelet. Ekologická stránka zkusovění prachových rudných surovin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku