618-0407/02 – Algoritmizace redukčních pochodů (ARP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAW002 doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat a aplikovat teoretické poznatky při tvorbě a sestavení základních modelů redukčních pochodů - student bude umět formulovat a konkretizovat termodynamické zákonitosti redukčních pochodů do sestavení jednoduchých modelů teoreticky minimální spotřeby redukovadla - student bude umět formulovat a aplikovat výsledky matematických modelů redukce do vhodných grafických forem pro následnou technologickou analýzu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je rozšířením a prohloubením poznatků o teoretických zákonitostech průběhu redukčních pochodů při výrobě železa. Zabývá se algoritmizací výpočetních postupů ke stanovení reálných, termodynamicky minimálních i optimálních charakteristik redukčních dějů. Algoritmizace je prováděna s využitím bilančních termodynamických a dynamicko-kinetických principů a zákonitostí.

Povinná literatura:

[1] BROŽ,L. Teoretické základy výroby železa, SNTL/ALFA, Praha 1975. [2] BILÍK, J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. Monografie. Ostrava, 2002, 1.vydání : VŠB – TU Ostrava, 67 s. ISBN 80-248-0179-5.

Doporučená literatura:

[1] ROUBÍČEK, V., BUCHTELE, J. Uhlí – zdroje, procesy, užití, Montanex Ostrava, 2002, 173 s., ISBN 80-7225-063-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- bodově hodnocená seminární práce - bodově hodnocený závěrečný test

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

CVIČENÍ 1.Redukční soustavy Fe-O-C, Fe-O-C. Redukce oxidů železa prostřednictvím CO. Výpočet spotřeby CO za různých podmínek. 2.Redukce oxidů železa uhlíkem. Výpočet spotřeby uhlíku za různých technologických podmínek. 3.Redukce oxidů železa vodíkem. Výpočet spotřeby vodíku. Redukce vodíkem ve vysoké peci za vysokých teplot. 4.Redukce s užitím plynné směsi CO + H2. odvození vztahu pro výpočet minimálního množství směsi pro úplnou redukci jednotlivých oxidů. 5.Přímá a nepřímá redukce ve vysoké peci. Stanovení optimálního poměru mezi oběma typy redukcí – navržení optimalizačního postupu a jeho algoritmizace do grafické formy Ristova a CDR diagramu. 6.Zadání aktuálních provozních dat pro vypracování seminární práce „Analytické hodnocení redukční funkce vysoké pece“ 7.Seminář : Presentace výsledků seminárního úkolu a navazující diskuze. Vyvození individuálních závěrů. 8.Kinetika redukce plynem. Algoritmizace redukčního pochodu v agregátu Midrex. Odvození rychlostních konstant redukce z experimentálních testů redukovatelnosti. 9.Kinetika redukce plynem ve vysoké peci. Výpočet stupně nepřímé redukce oxidem uhelnatým. 10.Stanovení reálné minimální měrné spotřeby plynného redukovala jako limitní meze v CDR diagramu. 11.Seminář : Presentace výsledků seminárního úkolu a navazující kritická diskuze. Závěrečné shrnutí výsledků. Prohlídka výstupů informačního systému vysoké pece. Pro získání zápočtu je třeba vypracovat semestrální projekt.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51
        Písemka Písemka 60  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku