618-0407/03 – Algoritmizace redukčních pochodů (ARP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY04 doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat a aplikovat teoretické poznatky při tvorbě a sestavení základních modelů redukčních pochodů - student bude umět formulovat a konkretizovat termodynamické zákonitosti redukčních pochodů do sestavení jednoduchých modelů teoreticky minimální spotřeby redukovadla - student bude umět formulovat a aplikovat výsledky matematických modelů redukce do vhodných grafických forem pro následnou technologickou analýzu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je rozšířením a prohloubením poznatků o teoretických zákonitostech průběhu redukčních pochodů při výrobě železa. Zabývá se algoritmizací výpočetních postupů ke stanovení reálných, termodynamicky minimálních i optimálních charakteristik redukčních dějů. Algoritmizace je prováděna s využitím bilančních termodynamických a dynamicko-kinetických principů a zákonitostí.

Povinná literatura:

[1] BROŽ,L. Teoretické základy výroby železa, SNTL/ALFA, Praha 1975. [2] BILÍK, J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. Monografie. Ostrava, 2002, 1.vydání : VŠB – TU Ostrava, 67 s. ISBN 80-248-0179-5.

Doporučená literatura:

[1] ROUBÍČEK, V., BUCHTELE, J. Uhlí – zdroje, procesy, užití, Montanex Ostrava, 2002, 173 s., ISBN 80-7225-063-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě bodově hodnocené semestrální práce a jejich obhajoba v rámci seminářů.

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

- Aktivní účast na cvičení - Účast na exkurzi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

CVIČENÍ 1.Redukční soustavy Fe-O-C, Fe-O-C. Redukce oxidů železa prostřednictvím CO. Výpočet spotřeby CO za různých podmínek. 2.Redukce oxidů železa uhlíkem. Výpočet spotřeby uhlíku za různých technologických podmínek. 3.Redukce oxidů železa vodíkem. Výpočet spotřeby vodíku. Redukce vodíkem ve vysoké peci za vysokých teplot. 4.Redukce s užitím plynné směsi CO + H2. odvození vztahu pro výpočet minimálního množství směsi pro úplnou redukci jednotlivých oxidů. 5.Přímá a nepřímá redukce ve vysoké peci. Stanovení optimálního poměru mezi oběma typy redukcí – navržení optimalizačního postupu a jeho algoritmizace do grafické formy Ristova a CDR diagramu. 6.Zadání aktuálních provozních dat pro vypracování seminární práce „Analytické hodnocení redukční funkce vysoké pece“ 7.Seminář : Presentace výsledků seminárního úkolu a navazující diskuze. Vyvození individuálních závěrů. 8.Kinetika redukce plynem. Algoritmizace redukčního pochodu v agregátu Midrex. Odvození rychlostních konstant redukce z experimentálních testů redukovatelnosti. 9.Kinetika redukce plynem ve vysoké peci. Výpočet stupně nepřímé redukce oxidem uhelnatým. 10.Stanovení reálné minimální měrné spotřeby plynného redukovala jako limitní meze v CDR diagramu. Zadání výchozích dat pro seminární úkol II. – Výpočet kinetických křivek při redukci oxidem uhelnatým. 11.Vypracování seminárního úkolu II. – Kinetické křivky redukce 12.Seminář : Presentace výsledků seminárního úkolu a navazující kritická diskuze. Závěrečné shrnutí výsledků. 13.Prohlídka výstupů informačního systému vysoké pece.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Zápočet Jiný typ úlohy 30  20
        Zkouška Zkouška 70 (70) 21 3
                Zkouška Písemná zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní