618-0409/03 – Základy technologie výroby surového železa (ZTVSŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - základní principy technologií výroby surového železa - perspektivy výroby surového železa - poruchy chodu vysoké pece

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Podmínky výroby surového železa v ČR. Požadavky na vsázkové materiály pro výrobu aglomerátu, pelet a vysokou pec. Technologie výroby aglomerátu. Principy technologického řízení vysoké pece. Zafoukávání, sfoukávání a tlumení vysoké pece. Periferní, centrální a kanalový chod vysoké pece. Zavážení vysoké pece. Metoda vysokého tlaku na sazebně. Technologické poruchy vysoké pece. Studený chod a horký chod vysoké pece. Nasazeniny. Pálení výfučen. Provoz ohřívačů větru. Dmýchání náhradních paliv do nístěje vysoké pece. Vlhčení větru a jeho obohacování kyslíkem. Technickoekonomické ukazatele práce vysoké pece. Řízení jakosti různých druhů vyráběných želez.

Povinná literatura:

[1] BROŽ, L.;BILÍK, J.;KRET, J. [I]Vysokopecní výroba železa[/I]. VŠB Ostrava, 1985, 231 s. [2] HONZA, O.; KRET.,J. [I]Kvalita železorudných surovin[/I]. Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 60 s.

Doporučená literatura:

[1] BROŽ, L. a kol. Hutnictví železa, SNTL,Praha 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnoceno - Bodově hodnocená seminární práce (včetně presentace výsledků) - Bodově hodnocený závěrečný test

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

- Aktivní účast na cvičení - Účast na exkurzích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Technologické principy spékání železných rud a výroby pelet. 2. Řízení výrobnosti spékacího pásu a jakosti vyrobeného aglomerátu. Vliv technologie na znečišťování životního prostředí. 3. Principy technologického řízení vysoké pece. 4. Technologie zavážení vysoké pece zvonovou a bezvonovou sazebnou. 5. Vliv technologických parametrů na měrnou spotřebu koksu. 6. Injektáž plynných, tekutých a pevných paliv do vysoké pece. 7. Obohacování větru kyslíkem a jeho vlhčení. 8. Metoda zvýšeného tlaku na sazebně. 9. Technologické poruchy vysoké pece. Studený, horký a normální chod vysoké pece. 10. Vznik nasazenin - příčiny, projevy, způsob odstranění. 11. Provoz ohřívačů větru. 12. Technickoekonomické ukazatele práce vysoké pece. 13. Řízení jakosti různých druhů vyráběných surových želez. Cvičení 1. Úvod, program cvičení, podmínky udělení zápočtu, plán exkurzí 2. Data pro individuální semestrální práci, základy termodynamických, kinetických a tepelných procesů v oxidační zóně vysoké pece 3. Základní výpočty technicko-ekonomických ukazatelů práce vysoké pece 4. Exkurze: ArcelorMittal Ostrava a.s 5. Exkurze: Třinecké železárny a.s.,provozní cvičení 7. Seminář č.2 - Zprávy z exkurzí, presentace, diskuze 8. Výrobnost vysoké pece 9. Výpočet TTH a složení plynu 10.Vyhodnocení cvičení (udělení bodového hodnocení za semestrální práce, presentace, zprávy z exkurzí), udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku