618-0410/01 – Zařízení vysokopecních závodů (ZVZ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
OLS003 Ing. Radek Olszar, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - strukturu vysokopecních závodů - perspektivy vysokopecních závodů - základní principy v metalurgii

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Struktura vysokopecního závodu. Profil vysoké pece. Zařízení na úpravu vysokopecních surovin. Zařízení na výrobu aglomerátu a pelet. Základ, ocelová konstrukce a plášť vysoké pece. Vyzdívka vysoké pece. Chlazení jednotlivých částí vysoké pece. Dmyšné soupravy a výpusti vysoké pece. Zásypné zařízení, zvonové a bezzvonové sazebny. Ohřívače větru, jejich typy, konstrukce a vyzdívka. Doprava surového železa a strusky, licí stroj, granulace strusky. Čištění vysokopecního plynu. Kontrolní, měřicí a regulační zařízení vysokých pecí.

Povinná literatura:

[1] BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. [I]Vysokopecní výroba železa[/I]. VŠB Ostrava, 1985, 231 s. [2] KRET, J. [I]Vysokopecní výroba železa I. [/I](Profily vysokých pecí). Skripta VŠB-TU Ostrava, 1991, 97 s.

Doporučená literatura:

[1] Články v odborném tisku, sborníky z konferencí, výzkumné zprávy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodové hodnocení semestrální práce a její obhajoba v rámci semináře v průběhu výuky. 2 bodové hodnocené testy

E-learning

V současnosti jsou k dispozici studijní opory v českém jazyce : http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

- Aktivní účast na cvičení - Účast na exkurzích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Zařízení na úpravu vysokopecních surovin. Typy a účinnosti homogenizačních zařízení. Zásobníky, drtiče, třídiče, dávkovací zařízení, míchací a spalovací zařízení. 2. Konstrukce spékacího pásu a pelet. Utěsnění spékacího pásu. Zapalovací zařízení. Odsávací soustava, multicyklony a elektrostatické odlučovače prachu. Chladiče aglomerátu, možnosti využití odpadních tepla. 3. Zařízení na výrobu surových sbalků a zpevňování pelet. 4. Uspořádání vysokopecních závodů. Výpočet profilu vysoké pece. Zařízení pro skladování, druhování a dopravu surovin na sazebnu vysoké pece. 5. Základ a ocelová konstrukce vysoké pece. 6. Požadavky na vyzdívku vysoké pece. Vyzdívání dna, nístěje, sedla, rozporu a šachty. Ochrana sazebny. 7. Chlazení vysoké pece. Konstrukce chladicích prvků. Vodní a odparné chlazení. Chlazení armatur. 8. Nístějové armatury. Dmyšné soupravy, výpusti surového železa a strusky. 9. Zásypné zařízení. Zvonové a bezzvonové zařízení. Pracovní plošina pece a její vybavení. 10. Ohřívače větru, jejich typy konstrukce, vyzdívání. Armatury ohřívačů větru. Předehřev spalovacího vzduchu a plynu. 11. Zařízení na hrubé, polojemné a jemné čištění vysokopecního plynu. Zařízení na zvyšování tlaku ve vysoké peci, expandér, turbíny. 12. Vodní hospodářství vysokopecních provozů. Kontrolní, měřicí a regulační zařízení vysokých pecí. Cvičení 1.Úvod, program cvičení, podmínky udělení zápočtu, plán exkurzí 2. Data pro individuální semestrální práci, návrh profilu vysoké pece 3. Určení užitečného objemu vysoké pece 4. Výpočet rozměrů nístěje 5. Exkurze: ArcelorMittal Ostrava a.s 6. Exkurze: Třinecké železárny a.s. 7. Seminář č.2 - Zprávy z exkurzí, presentace, diskuze 8. Výpočet počtu výfučen 9. Výpočet rozměrů sedla, rozporu a šachty 10. Návrh rozměrů vysoké pece 11.Vyhodnocení cvičení (udělení bodového hodnocení za semestrální práce, presentace, zprávy z exkurzí), udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku