618-0411/03 – Teoretické základy výroby oceli (TeZaVO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět vysvětlit principy oxidace doprovodných prvků při výrobě oceli - student bude umět charakterizovat procesy probíhající na rozhraní struska-kov - student bude umět formulovat podmínky pro optimální průběh ocelářských pochodů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je vykládán se záměrem vysvětlit teoretickou podstatu ocelářských technologií. Principy oxidace, dezoxidace a dějů probíhajících na rozhraní tavenin strusek a oceli a atmosféry.

Povinná literatura:

[1] Myslivec, Th.: Fyzikálněchemické základy ocelářství, SNTL Praha, 1971, 250 s. [2] Kalousek, J.- Dobrovský,L.: Teorie hutních pochodů, VŠB Ostrava, 1987, 180 s.

Doporučená literatura:

[1] Myslivec, Th.: Fyzikálněchemické základy ocelářství, SNTL Praha, 1971, 250 s. [2] Kalousek, J.- Dobrovský,L.: Teorie hutních pochodů, VŠB Ostrava, 1987, 180 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě bodově hodnocené semestrální práce a jejich obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky. Dva bodově hodnocené průběžné testy.

E-learning

Průběžně dochází k rozšiřování e-learningových prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Roztoky – ideální, zředěný roztok – charakteristika, význam. 2. Aktivity složek v roztoku – způsoby vyjadřování aktivit, výpočet součinitelů aktivit v polykomponentních soustavách. 3. Roztavené ocelářské strusky, charakteristika, vznik strusek, teorie strusek. 4. Nernstův rozdělovací zákon, odsíření oceli. 5. Reakce probíhající při zkujňování oceli – přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli – mechanismus. 6. Odfosfoření oceli, oxidace fosforu a stabilizace P2O5 ve strusce. 7. Vodík a dusík v železe a oceli – závislost rozpustnosti plynů na tlaku, teplotě a složení oceli. 8. Uhlíková reakce – význam při výrobě a rafinaci oceli, vliv teploty a tlaku na průběh uhlíkové reakce. 9. Význam dezoxidace v oceli, teoretická podstata srážecí, difuzní dezoxidace a dezoxidace oceli syntetickou struskou. 10. Podmínky vzniku vměstků v tekuté a tuhnoucí oceli. Cvičení 1. Tepelné kapacity, entalpie, entropie, Gibbsova a Helmholtzova energie. 2. Výpočty rovnovážných konstant reakcí. Technická knihovna – výběr a zpracování aktuálních literárních zdrojů v oblasti základy výroby oceli. 3. Reakční izobara, reakční izoterma. 4. Raoultův a Henryho zákon. 5. Výpočty regulárního, atermálního a reálného roztoku, test. 6. Výpočet aktivitních součinitelů ve vícesložkových soustavách, výpočet molekulárního a iontového složení strusek. 7. Rozdělovací rovnováha mezi struskou a kovem (fosfor, síra), zadání programu. 8. Reakce probíhající při zkujňování oceli (oduhličení, odfosfoření, oxidace křemíku, manganu). 9. Dezoxidace oceli, plyny v oceli. 10. Seminář – prezentace výsledků literárního studia. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku