618-0412/03 – Základy technologie výroby a zpracování oceli (ZTVyZO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat technologii výroby v ocelářských výrobních agregátech - student bude umět formulovat podmínky dezoxidace oceli - student bude umět popsat způsoby mimopecního zpracování oceli a odlévání oceli - student bude umět demonstrovat základní zákonitosti probíhající při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli a tyto znalosti si ověří pomocí simulace tuhnutí ingotů (pomocí programu ProCAST) a praktických cvičení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je přednášen se záměrem pochopení teoretických základů výroby oceli, technologií výroby oceli v jednotlivých agregátech, dezoxidace oceli a jejího mimopecního zpracování, dějů probíhajících při odlévání, tuhnutí a krystalizaci oceli při klasickém odlévání a jednak na zařízení pro plynulé odlévání.

Povinná literatura:

[1] Parma, V.: Ocelářství I. skripta VŠB Ostrava, 1979, 276 s. [2] Parma, V.: Ocelářství II. skripta VŠB Ostrava, 1980, 186 s. [3] Parma, V.: Ocelářství III. skripta VŠB Ostrava, 1981, 182 s.

Doporučená literatura:

[1] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 460 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnocená semestrální práce a její obhajoba v rámci semináře v průběhu výuky.

E-learning

V současnosti jsou k dispozici studijní opory v českém jazyce: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Sledování ostatních informačních zdrojů, aktualit z oblasti metalurgie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Úvod do předmětu. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Teorie strusek. Základní ocelářské reakce. Mísiče. 3. Žárovzdorné materiály při výrobě oceli, vlastnosti materiálů. Možnosti hodnocení vlastností a odolností žárovzdorných materiálů vůči roztaveným kovům a struskám. 4. Výroba oceli v SM pecích. Varianty pochodu. 5. Výroba oceli v kyslíkových LD konvertorech, konstrukce, průběh oxidace jednotlivých prvků. 6. Výroba oceli v konvertorech se spodním dmýcháním kyslíku, průběh jednotlivých reakcí. 7. Konvertory s kombinovaným dmýcháním. 8. Výroba oceli v T-pecích, konstrukce pece, technologie výroby. 9. Výroba oceli v EOP a indukčních pecích, konstrukce, technologie výroby. 10. Dezoxidace oceli, způsoby dezoxidace. Legování oceli, úloha feroslitin. Čistota oceli. 11. Mimopecní zpracování oceli, vakuová rafinace, rafinace inertními plyny. 12. Odlévání oceli, zařízení odléváren, rozdělení ocelí podle stupně uklidnění, krystalizace oceli, zákonitosti tuhnutí. 13. Vady ingotů. 14. Plynulé odlévání oceli, rozdělení výroby, nevýhody, konstrukce zařízení. 15. Segregační jevy. 16. Mezipánvová metalurgie. Nové směry odlévání tenkých předlitků. Cvičení 1. Úvodní cvičení. Seznámení s předmětem. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Normy ocelí. 3. Strusky, iontová a molekulární teorie, úloha strusek při výrobě a zpracování ocelí. 4. Základní ocelářské reakce, oduhličení, odfosfoření, odsíření, výpočty. 5. Materiálová a tepelná bilance LD konvertoru, propal, výtěžek oceli. 6. Test č. 1 ; konvertory OBM – porovnání s LD. 7. Exkurze ArcelorMittal Ostrava, a.s., T-pece, LF, ZPO. 8. Výpočet hlavních rozměrů EOP, oxidační a redukční údobí v EOP. 9. Exkurze – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. + Evraz Vítkovice Steel, a.s. 10. Dezoxidace, legování, výpočet legur. 11. Mimopecní zpracování oceli. 12. Krystalizace oceli, rozdělení ZPO, konstrukční prvky, vady plynule litých předlitků. 13. Perspektivy plynulého odlévání oceli. 14. Hodnocení cvičení, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku