618-0413/01 – Počítačová podpora technologických procesů (PPTP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY04 doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
HOR14 Ing. Dana Horáková
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
SAW002 doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student získá teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti CAD systému ASNYS DesignModeler - student bude umět aplikovat metody metalurgických výpočtů - student bude schopen samostatné práce při zpracování, hodnocení a prezentaci výsledků především z oblasti metalurgického výzkumu a technologie

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikační možnosti využití softwarových produktů MS Office a 3D modeláře ANSYS DesignModeler v oblasti technologie výroby a odlévání oceli. Studenti získají teoretické a praktické znalosti v oblasti CAD systémů, osvojí si princip tvorby geometrie. Absolventi budou schopni na základě technologického zadání samostatně navrhnout například konkrétní rozměry litinové kokily pro výrobu ocelových ingotů, vytvořit vlastní geometrii licí soustavy, připravit technologické parametry odlévání (teplota lití oceli, rychlost lití apod.) a zvládnout tak technologii odlévání oceli. A to vše s využitím moderních počítačových aplikací. Předmět Počítačová podpora technologických procesů tak vhodně doplní oborové předměty jako Teoretické základy výroby oceli či Základy technologie výroby a zpracování oceli a připraví budoucí metalurgy na řešení skutečných výrobních požadavků.

Povinná literatura:

[1] Jack Zecher, Fereydoon Dadkhah: ANSYS Workbench Tutorial with Multimedia CD Release 12. Schroff Development Corporation. 2009. 256 s. ISBN-10: 1585035815 [2] Yogeshwar Sahai, Toshihiko Emi: Tundish Technology For Clean Steel Production. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2008. 328 s. ISBN-10: 9812706216

Doporučená literatura:

[1] CAD Časopis (ČR) [2] Uživatelské příručky MS Word, MS Excel [3] Časopisy: Ironmaking & Steelmaking, Steel Research International, Hutnické listy, Materiali in tehnologie, Metalurgija a další.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 bodově hodnocené semestrální práce a jejich obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky. 2 bodově hodnocené průběžné testy.

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků ve výuce.

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hardwarové a softwarové požadavky na PC pro provádění základních bilančních výpočtů z oblasti metalurgie 2. MS Word – základní funkce, tvorba technických tabulek, vkládání objektů z jiných aplikací 3. MS Word – využití editoru pro tvorbu technických zpráv, využití stylů, šablon, formátování nadpisů, vkládání symbolů, seznamu, záložek, odkazy 4. Příprava a provedení technického textu s vloženými tabulkami a obrázky 5. MS Excel – využití relativních a absolutních odkazů, tvorba tabulek s odkazy, využití funkcí, formátování textu v tabulkách 6. MS Excel – tvorba grafů, typy grafů, formátování grafů, operace s grafy, přidávání řad do grafů 7. MS Excel – základní statistické pojmy, hodnocení dat, využití MS Excel. Matematicko-statistické zpracování dat využitím programu CurveExpert1.3. 8. MS Excel – využití statistického popisu dat pomocí trendů, rovnice regrese, hodnota spolehlivosti. Využití variačního koeficientu při zpracování experimentálních dat. 9. MS Excel – využití procesoru pro bilanční výpočty z oblasti metalurgie 10. Příprava a provedení grafických výstupů pro technický text (zpráva) v prostředí Excel 11. MS PowerPoint – využití programu technické prezentace, vkládání obrázků, časování, přechody, formátování 12. Příprava a provedení technické aplikace v prostředí MS PowerPoint 13. Vyrovnávací cvičení 14. Zápočet Pro získání zápočtu v kombinované formě studia je potřeba vypracovat semestrální projekt.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku