618-0417/01 – Železo a oceli (ŽaO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAM01 doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - základní principy výroby železa - principy redukčních procesů ve vysoké peci - perspektivy výroby oceli v konvertorech, tandemových a elektrických pecích - oxidační pochody při výrobě oceli

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen k výuce základů teorie a technologie výroby surového železa a oceli. Historie a tendence vývoje v oblasti metalurgie železa. Vsázkové suroviny a příprava vysokopecní vsázky. Aglomerace a peletizace železných rud. Teoretické základy výroby železa. Redukční procesy ve vysoké peci. Děje v oxidačních prostorech VP. Protiproud vsázky a plynu a přestup tepla. Základy technologie vysokopecní tavby a řízení procesu. Alternativní způsoby výroby železa.Přehled a vývoj ocelářských procesů. Oxidační pochody při výrobě oceli, desoxidace oceli, čistota oceli, odsíření a odfosfořování oceli, legování oceli. Výroba oceli v konvertorech, tandemových a elektrických pecích, mimopecní rafinace oceli, odlévání oceli. Druhy surových želez a rozdělení vyráběných ocelí. Vliv druhu surového železa a oceli na možnost recyklace kovonosných odpadů.

Povinná literatura:

[1] BROŽ,L. [I]Hutnictví železa[/I]. SNTL Praha 1988, 460 s. [2] Kaloč,M. - Brož,L. - Kret,J. [I]Hutnictví železa I.[/I]. VŠB Ostrava, 1986. [3] BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. [I]Vysokopecní výroba železa[/I]. VŠB Ostrava, 1985. [4] KRET,J. [I]Škodliviny při výrobě železa[/I]. VŠB-TU Ostrava, 2003, 84 s. [5] PARMA,V. [I]Ocelářství I.[/I]. VŠB Ostrava, 1979, 276 s. [6] PARMA,V. [I]Ocelářství II.[/I]. VŠB Ostrava, 1980, 186 s. [7] PARMA,V. [I]Ocelářství III.[/I]. VŠB Ostrava, 1981, 192 s.

Doporučená literatura:

[1] BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. Vysokopecní výroba železa. VŠB Ostrava, 1985. [2] KRET,J. [I]Škodliviny při výrobě železa[/I]. VŠB-TU Ostrava, 2003, 84 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Čeština Bodově hodnoceno - vypracování Semestrální práce (včetně presentace výsledků) - zprávy z exkurzí

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků ve výuce.

Další požadavky na studenta

- Aktivní účast na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky Část železo 1. Historie a vývoj výroby železa a oceli ve světě a v ČR. 2. Vsázkové suroviny a příprava vysokopecní vsázky. 3. Aglomerace a peletizace vysokopecních rud. 4. Redukční procesy ve vysoké peci. 5. Oxidační procesy ve vysoké peci. 6. Protiproud vsázky a plynu. Základy technologie řízení vysokopecního procesu. 7. Alternativní způsoby výroby železa . 8. Druhy surových želez. Část ocel 1. Přehled a vývoj ocelářských procesů. 2. Oxidační pochody při výrobě oceli. 3. Dezoxidace oceli. Čistota oceli, vměstky. 4. Odsíření a odfosfoření oceli. 5. Výroba oceli v konvertorech, tandemových a elektrických pecích. 6. Mimopecní rafinace oceli. Odlévání oceli. 7. Rozdělení vyráběných ocelí. 8. Vliv druhů surových želez a ocelí na možnost recyklace kovonosných odpadů. Cvičení 1. Část železo 1.Úvod, program cvičení, podmínky udělení zápočtu, plán exkurzí 2. Základní výpočty z chemických rovnic 3. Exkurze: Třinecké železárny a.s., nebo ArcelorMittal Ostrava a.s 4. Seminář - Zprávy z exkurzí, presentace, diskuze 5. Reakce ve vysoké peci 6. Výpočet množství sazebního plynu a větru 2. Část ocel 1. Úvodní cvičení. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Normy ocelí, hutní označení ocelí 3. Odsíření a odfosfoření ocelí 4. Reakce probíhající při zkujňování ocelí 5. Exkurze Vítkovice,a.s. Stará a Nová ocelárna 6. Plyny v oceli 7. Hodnocení cvičení, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní