618-0422/01 – Teoretické základy výroby železa (TZVŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - principy základů výroby železa - základní principy plynodynamiky vysoké pece

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vlastnosti rud,aglomerátu, pelet, koksu, zásaditých přísad a metody jejich zjišťování. Fyzikálně-chemické procesy při spékání a peletizaci. Základy termodynamických, kinetických a tepelných procesů v oxidační zóně vysoké pece. Plynodynamika vysoké pece. Fyzikální a chemické děje ve vysoké peci. Termodynamika, kinetika a mechanismus redukce oxidů železa ve vysoké peci. Přímá a nepřímá redukce. Redukce ostatních prvků. Vysokopecní struska. Odsiřování ve vysoké peci. Nauhličování surového železa. Druhy a jakost surového železa.

Povinná literatura:

[1] BROŽ, L. [I]Teoretické základy výroby železa[/I]. SNTL/ALFA, Praha 1975. [2] BISWAS, A. K. [I]Principles of blast furnace ironmaking[/I]. Australia, Brisbane 1981.

Doporučená literatura:

[1] ROUBÍČEK, V.; BUCHTELE, J. Uhlí – zdroje, procesy, užití. Montanex : Ostrava, 2002, 173 s., ISBN 80-7225-063-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Čeština Bodově hodnoceno - vypracování Semestrální práce (včetně presentace výsledků) - zprávy z exkurzí - závěrečný test

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků ve výuce.

Další požadavky na studenta

Čeština - Aktivní účast na cvičení - Účast na exkurzi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti rud,aglomerátu, pelet, koksu, zásaditých přísad a metody jejich zjišťování. 2. Fyzikálně-chemické procesy při spékání a peletizaci. 3. Základy termodynamických, kinetických a tepelných procesů v oxidační zóně vysoké pece. 4. Plynodynamika vysoké pece. 5. Fyzikální a chemické děje ve vysoké peci. 6. Termodynamika, kinetika a mechanismus redukce oxidů železa ve vysoké peci. 7. Přímá a nepřímá redukce. 8. Redukce ostatních prvků. 9. Vysokopecní struska. 10.Odsiřování ve vysoké peci. 11. Nauhličování surového železa. 12. Druhy a jakost surového železa. Cvičení : 1.Úvod, program cvičení, podmínky udělení zápočtu, plán exkurzí 2. Data pro individuální semestrální práci, základy termodynamických, kinetických a tepelných procesů v oxidační zóně vysoké pece 3. Individuální výpočty dle zadaných dat 4. Seminář č.1 – Presentace semestrální práce, diskuze 5. Základní výpočty z chemických rovnic 6. Exkurze: ArcelorMittal Ostrava a.s 7. Exkurze: Třinecké železárny a.s. 8. Seminář č.2 - Zprávy z exkurzí, presentace, diskuze 9. Reakce ve vysoké peci 10. Propočet optimální spotřeby koksu 11. Výpočty využití tepelné energie uhlíku a tepelné účinnosti redukčních plynů CO, CO2 12. Vyhodnocení cvičení (udělení bodového hodnocení za semestrální práce, presentace, zprávy z exkurzí), udělení zápočtu. Pro získání zápočtu v kombinované formě studia je potřeba vypracovat semestrální projekt.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (95) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 50  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Třinec 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2015/2016 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok