618-0703/02 – Metalurgie oceli a neželezných kovů (MeOcNK)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuIng. Oldřich Salva, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Salva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat ocelářská výrobní zařízení - student bude umět popsat pochody probíhající při výrobě oceli - student bude umět formulovat podmínky výroby hlavních neželezných kovů

Vyučovací metody

Anotace

1)Část předmětu Metalurgie oceli je přednášena se záměrem pochopení problematiky výroby oceli. Přehled a vývoj ocelářských pochodů, ocelářské strusky, oxidační pochody, dezoxidace oceli, odsíření oceli, výroba oceli v konvertorech, tandemových a elektrických pecích, mimopecní rafinace oceli, odlévání oceli. 2) Část předmětu Metalurgie neželezných kovů je zaměřena na teoretické základy pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů výroby jednotlivých skupin neželezných kovů. Výroba základních představitelů jednotlivých skupin neželezných kovů: obecné neželezné kovy (Cu, Pb, Ni), lehké kovy (Al, Mg), ušlechtilé kovy (Au, Ag, Pt), těžkotavitelné kovy (W, Mo), radioaktivní kovy (U, Th). Rafinační postupy (elektrolýza, krystalizace, chemické procesy, transportní reakce). Modifikace vlastností neželezných kovů, slitiny neželezných kovů a jejich uplatnění v technické praxi.

Povinná literatura:

[1] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 460 s. [2] Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335. [3] Drápala, J. - Krištofová, D. - Peřinová, K.: Těžké neželezné kovy - návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986, 197 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1) část - Metalurgie oceli 1. Úvod do metalurgie oceli, výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Historie výroby oceli. Současné způsoby výroby oceli. 3. Ocelářské reakce, teorie strusek. 4. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech - LD, OBM. 5. Výroba oceli v T-pecích, technologie výroby. 6. Výroba elektrooceli - EOP, indukční pece. 7. Dezoxidace oceli, mimopecní zpracování oceli. 8. Odlévání oceli - klasický způsob, ZPO. 2. část - Metalurgie neželezných kovů 1. Kovy, technické rozdělení, výroba a zpracování kovů v ČR a SR. Surovinové zdroje pro výrobu neželezných kovů. Základní hutnické procesy - přehled. 2. Pyrometalurgické procesy, sušení,kalcinace, procesy pražení, tavení a produkty. 3. Hydrometalurgické postupy získávání kovů (charakteristika). Adsorpce, iontová výměna, extrakce a cementace v hydrometalurgii. Elektrolýza, základní zákonitosti, kovy vyráběné elektrolýzou. 4. Pyrometalurgické postupy výroby mědi, rafinace mědi, výroba olova a zinku. 5. Přehled technologií výroby niklu, ušlechtilých kovů Au, Ag, hliníku. Cvičení 1) část - Metalurgie oceli 1. Normy ocelí, příklady. 2. Reakce mezi kovem a struskou, oduhličení oceli, výpočty. 3. Reakce odsíření a odfosfoření, dezoxidace oceli, příklady, výpočty. 4. Výpočet materiálové a tepelné bilance LD procesu. 5. Výpočet hlavních rozměrů EOP. 6. Exkurze. 7. Videoprogramy - výroba a mimopecní zpracování oceli, EOP, ZPO. 8. Hodnocení cvičení, zápočet. 2) část - Metalurgie neželezných kovů A: Teoretická část 1. PSP, kovy, jejich technické rozdělení, slitiny, čistota, vlastnosti a použití, krystalografie. 2. Stechiometrické a technologické výpočty aplikované v metalurgii neželezných kovů. 3. Termodynamické výpočty v metalurgii neželezných kovů. 4. Elektrometalurgické výpočty, elektrolytické rozpouštění a vylučování kovů. B: Praktická část 1. Experimentální laboratorní úlohy, aplikované na pyro-, hydro- a elektrometalurgické děje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.