618-0704/02 – Suroviny pro výrobu železa (SuVyŽe)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
PLS009 Ing. Martin Plšek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - chemické, fyzikální a technologické vlastnosti rudných surovin - teplotní stránku procesů spékání

Vyučovací metody

Anotace

Vysokopecní vsázka a její složky. Rudná část vsázky, paliva a struskotvorné přísady. Klasifikace železných rud. Chemnické, fyzikální a technologické vlastnosti rudných surovin. Druhy a vlastnosti metalurického koksu. Úloha koksu ve vysoké peci. Spékání železných rud. Příprava a složení aglomerační vsázky. Teplotní a plynodynamická stránka procesů spékání. Fyzikálně-chemické děje ve spékané vrstvě. Vlastnosti aglomerátu. Základy technologie výroby aglomerátu. Peletizace jemnozrných materálů. Výroba surových pelet a jejich zpevňování. Předredukované suroviny. Ochrana životního prostředí při úpravě surovin pro výrobu železa.

Povinná literatura:

l.HONZA,O. - KRET,J. Kvalita železorudných surovin, Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 59 s. 2.MAJERČÁK, Š. Vysokopecní vsázka, SNTL, ALFA,Bratislava, 73 s. 3.KALOĆ, M., BROŽ, L. KRET,J. Hutnictví železa,Skripta, VŠB Ostrava, 1986, 258 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní složky vysokopecní vsázky a požadavky na jejich jakost. Vysokopecní koks a jeho úloha ve vysoké peci. Požadavky na kvalitu metalurgického koksu. Zásadité přísady. Železné rudy a jejich úprava. Chemické, mineralogické fyzikální a metalurgické vlastnosti rudných surovin. Charakteristika jemnozrnných materiálů. Spékání železných rud. Homogenizace rud . Fyzikálně- chemické děje při spékání rud.. Peletizace jemnozrnných materiálů. Teoretické základy sbalování. Vysokoteplotní zpevňování pelet. Chemicko – katalytické zpevňování pelet. Pojiva. Zvláštní způsoby spékání a peletizace. Předredukované suroviny. Možnosti zpracování železonosných odpadů při výrobě aglomerátu a pelet. Ekologická stránka zkusovění prachových rudných surovin. Srovnání výroby aglomerátu a koksu s požadavky Evropské unie – BAT. Základní trendy omezování znečištění životního prostředí a jeho ochrany.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.