618-0710/02 – Technologie výroby surového železa (TeVySŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - základní principy technologie výroby surového železa - perspektivy výroby surového železa - principy zavážení vysoké pece a rozdělování vsázky na sazebně

Vyučovací metody

Anotace

Podmínky výroby surového železa v ČR. Požadavky na vsázkové materiály pro výrobu aglomerátu, pelet a vysokou pec. Technologie výroby aglomerátu. Principy technologického řízení vysoké pece. Zafoukávání, sfoukávání a tlumení vysoké pece. Periferní, centrální a kanalový chod vysoké pece. Zavážení vysoké pece. Metoda vysokého tlaku na sazebně. Technologické poruchy vysoké pece. Studený chod a horký chod vysoké pece. Nasazeniny. Pálení výfučen. Provoz ohřívačů větru. Dmýchání náhradních paliv do nístěje vysoké pece. Vlhčení větru a jeho obohacování kyslíkem. Technickoekonomické ukazatele práce vysoké pece. Řízení jakosti různých druhů vyráběných želez.

Povinná literatura:

[1] Brož,L. - Bilík,J. - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa. Skripta VŠB Ostrava, 1985, 231 s. [2] Honza,O. - Kret.,J. : Kvalita železorudných surovin. Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 60 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Technologické principy spékání železných rud a výroby pelet. Řízení výrobnosti spékacího pásu a jakosti vyrobeného aglomerátu. Vliv technologie na znečišťování životního prostředí. Principy technologického řízení vysoké pece. Zafoukávání, sfoukávání a tlumení vysoké pece. Technologie zavážení vysoké pece zvonovou a bezvonovou sazebnou. Vliv technologických parametrů na měrnou spotřebu koksu. Injektáž plynných, tekutých a pevných paliv do vysoké pece. Obohacování větru kyslíkem a jeho vlhčení. Metoda zvýšeného tlaku na sazebně. Technologické poruchy vysoké pece. Studený, horký a normální chod vysoké pece. Vznik nasazenin - příčiny, projevy, způsob odstranění. Provoz ohřívačů větru. Technickoekonomické ukazatele práce vysoké pece. Řízení jakosti různých druhů vyráběných surových želez. Technologie alternativních metod výroby surového železa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.