618-0710/02 – Ironmaking Technology (TeVySŽ)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able to formulate : - basic principles of ironmaking technology - perspectives of ironmaking technology - principles of blast furnace charging and charge distribution on blast furnace throat

Teaching methods

Summary

Principles of blast furnace process. Processing, charging and distribution of blast furnace burden. Blowing-in, blowing-out and banking of blast furnace. Irregularities and their control: channeling, scaffolding, scabs, hanging, slips choking of hearth, chilled hearth, burning of tuyeres. Stove operation. Oxygenation and humidification of blast. High top pressure. Technology of auxilliary fuel injection. Tapping of pig iron and slag. Cleaning of blast- furnace gas. Perspectives of blast furnace technology.

Compulsory literature:

[1] Brož,L. - Bilík,J. - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa. Skripta VŠB Ostrava, 1985, 231 p. [2] Honza,O. - Kret.,J. : Kvalita železorudných surovin. Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 60 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Technologické principy spékání železných rud a výroby pelet. Řízení výrobnosti spékacího pásu a jakosti vyrobeného aglomerátu. Vliv technologie na znečišťování životního prostředí. Principy technologického řízení vysoké pece. Zafoukávání, sfoukávání a tlumení vysoké pece. Technologie zavážení vysoké pece zvonovou a bezvonovou sazebnou. Vliv technologických parametrů na měrnou spotřebu koksu. Injektáž plynných, tekutých a pevných paliv do vysoké pece. Obohacování větru kyslíkem a jeho vlhčení. Metoda zvýšeného tlaku na sazebně. Technologické poruchy vysoké pece. Studený, horký a normální chod vysoké pece. Vznik nasazenin - příčiny, projevy, způsob odstranění. Provoz ohřívačů větru. Technickoekonomické ukazatele práce vysoké pece. Řízení jakosti různých druhů vyráběných surových želez. Technologie alternativních metod výroby surového železa.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 25 (25) 0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 75 (75) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.