618-0710/03 – Technologie výroby surového železa (TeVySŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - základní principy technologie výroby surového železa - perspektivy výroby surového železa - principy zavážení vysoké pece a rozdělování vsázky na sazebně

Vyučovací metody

Anotace

Podmínky výroby surového železa v ČR. Požadavky na vsázkové materiály pro výrobu aglomerátu, pelet a vysokou pec. Technologie výroby aglomerátu. Principy technologického řízení vysoké pece. Zafoukávání, sfoukávání a tlumení vysoké pece. Periferní, centrální a kanalový chod vysoké pece. Zavážení vysoké pece. Metoda vysokého tlaku na sazebně. Technologické poruchy vysoké pece. Studený chod a horký chod vysoké pece. Nasazeniny. Pálení výfučen. Provoz ohřívačů větru. Dmýchání náhradních paliv do nístěje vysoké pece. Vlhčení větru a jeho obohacování kyslíkem. Technickoekonomické ukazatele práce vysoké pece. Řízení jakosti různých druhů vyráběných želez.

Povinná literatura:

[1] Brož,L. - Bilík,J. - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa. Skripta VŠB Ostrava, 1985, 231 s. [2] Honza,O. - Kret.,J. : Kvalita železorudných surovin. Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 60 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Technologické principy spékání železných rud a výroby pelet. Řízení výrobnosti spékacího pásu a jakosti vyrobeného aglomerátu. Vliv technologie na znečišťování životního prostředí. Principy technologického řízení vysoké pece. Zafoukávání, sfoukávání a tlumení vysoké pece. Technologie zavážení vysoké pece zvonovou a bezvonovou sazebnou. Vliv technologických parametrů na měrnou spotřebu koksu. Injektáž plynných, tekutých a pevných paliv do vysoké pece. Obohacování větru kyslíkem a jeho vlhčení. Metoda zvýšeného tlaku na sazebně. Technologické poruchy vysoké pece. Studený, horký a normální chod vysoké pece. Vznik nasazenin - příčiny, projevy, způsob odstranění. Provoz ohřívačů větru. Technickoekonomické ukazatele práce vysoké pece. Řízení jakosti různých druhů vyráběných surových želez. Technologie alternativních metod výroby surového železa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.