618-0711/02 – Zařízení vysokopecních závodů (ZaVyZa)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - strukturu vysokopecních závodů - perspektivy vysokopecních závodů - základní principy v metalurgii

Vyučovací metody

Anotace

Struktura vysokopecního závodu. Profil vysoké pece. Zařízení na úpravu vysokopecních surovin. Zařízení na výrobu aglomerátu a pelet. Základ, ocelová konstrukce a plášť vysoké pece. Vyzdívka vysoké pece. Chlazení jednotlivých částí vysoké pece. Dmyšné soupravy a výpusti vysoké pece. Zásypné zařízení, zvonové a bezzvonové sazebny. Ohřívače větru, jejich typy, konstrukce a vyzdívka. Doprava surového železa a strusky, licí stroj, granulace strusky. Čištění vysokopecního plynu. Kontrolní, měřicí a regulační zařízení vysokých pecí.

Povinná literatura:

[1] Brož,L. - Bilík,J. - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa. Skripta VŠB Ostrava, 1985, 231 s. [2] Kret,J. : Vysokopecní výroba železa I. (Profily vysokých pecí). Skripta VŠB-TU Ostrava, 1991, 97 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zařízení na úpravu vysokopecních surovin. Typy a účinnosti homogenizačních zařízení. Zásobníky, drtiče, třídiče, dávkovací zařízení, míchací a spalovací zařízení. Konstrukce spékacího pásu a pelet. Utěsnění spékacího pásu. Zapalovací zařízení. Odsávací soustava, multicyklony a elektrostatické odlučovače prachu. Chladiče aglomerátu, možnosti využití odpadních tepla. Zařízení na výrobu surových sbalků a zpevňování pelet. Uspořádání vysokopecních závodů. Výpočet profilu vysoké pece. Zařízení pro skladování, druhování a dopravu surovin na sazebnu vysoké pece. Základ a ocelová konstrukce vysoké pece. Požadavky na vyzdívku vysoké pece. Vyzdívání dna, nístěje, sedla, rozporu a šachty. Ochrana sazebny. Chlazení vysoké pece. Konstrukce chladicích prvků. Vodní a odparné chlazení. Chlazení armatur. Nístějové armatury. Dmyšné soupravy, výpusti surového železa a strusky. Zásypné zařízení. Zvonové a bezzvonové zařízení. Pracovní plošina pece a její vybavení. Ohřívače větru, jejich typy konstrukce, vyzdívání. Armatury ohřívačů větru. Předehřev spalovacího vzduchu a plynu. Zařízení na hrubé, polojemné a jemné čištění vysokopecního plynu. Zařízení na zvyšování tlaku ve vysoké peci, expandér, turbíny. Vodní hospodářství vysokopecních provozů. Kontrolní, měřicí a regulační zařízení vysokých pecí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.