618-0711/02 – Blast-furnace Plant Equipment (ZaVyZa)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able to formulate : - structure of blast-furnace plants - perspectives of blast-furnace plant - basic principles in metallurgy

Teaching methods

Summary

Ore-dressing plant, sintering plant, pelletizing plant. Designing of blast furnace plant. Blast furnace profile calculation. Charging equipment. Blast furnace refractory materials. Lining and cooling systems. Blast furnace foundation and steel construction. Cast house. Blasting aparatures. Construction of stoves. Slag granulation. Equipment of gas cleaning. Monitoring and measurement equipment. Computer aided control systems.

Compulsory literature:

[1] Brož,L. - Bilík,J. - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa. Skripta VŠB Ostrava, 1985, 231 p. [2] Kret,J. : Vysokopecní výroba železa I. (Profily vysokých pecí). Skripta VŠB-TU Ostrava, 1991, 97 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zařízení na úpravu vysokopecních surovin. Typy a účinnosti homogenizačních zařízení. Zásobníky, drtiče, třídiče, dávkovací zařízení, míchací a spalovací zařízení. Konstrukce spékacího pásu a pelet. Utěsnění spékacího pásu. Zapalovací zařízení. Odsávací soustava, multicyklony a elektrostatické odlučovače prachu. Chladiče aglomerátu, možnosti využití odpadních tepla. Zařízení na výrobu surových sbalků a zpevňování pelet. Uspořádání vysokopecních závodů. Výpočet profilu vysoké pece. Zařízení pro skladování, druhování a dopravu surovin na sazebnu vysoké pece. Základ a ocelová konstrukce vysoké pece. Požadavky na vyzdívku vysoké pece. Vyzdívání dna, nístěje, sedla, rozporu a šachty. Ochrana sazebny. Chlazení vysoké pece. Konstrukce chladicích prvků. Vodní a odparné chlazení. Chlazení armatur. Nístějové armatury. Dmyšné soupravy, výpusti surového železa a strusky. Zásypné zařízení. Zvonové a bezzvonové zařízení. Pracovní plošina pece a její vybavení. Ohřívače větru, jejich typy konstrukce, vyzdívání. Armatury ohřívačů větru. Předehřev spalovacího vzduchu a plynu. Zařízení na hrubé, polojemné a jemné čištění vysokopecního plynu. Zařízení na zvyšování tlaku ve vysoké peci, expandér, turbíny. Vodní hospodářství vysokopecních provozů. Kontrolní, měřicí a regulační zařízení vysokých pecí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 25 (25) 0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 75 (75) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.