618-0711/03 – Zařízení vysokopecních závodů (ZaVyZa)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - strukturu vysokopecních závodů - perspektivy vysokopecních závodů - základní principy v metalurgii

Vyučovací metody

Anotace

Struktura vysokopecního závodu. Profil vysoké pece. Zařízení na úpravu vysokopecních surovin. Zařízení na výrobu aglomerátu a pelet. Základ, ocelová konstrukce a plášť vysoké pece. Vyzdívka vysoké pece. Chlazení jednotlivých částí vysoké pece. Dmyšné soupravy a výpusti vysoké pece. Zásypné zařízení, zvonové a bezzvonové sazebny. Ohřívače větru, jejich typy, konstrukce a vyzdívka. Doprava surového železa a strusky, licí stroj, granulace strusky. Čištění vysokopecního plynu. Kontrolní, měřicí a regulační zařízení vysokých pecí.

Povinná literatura:

[1] Brož,L. - Bilík,J. - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa. Skripta VŠB Ostrava, 1985, 231 s. [2] Kret,J. : Vysokopecní výroba železa I. (Profily vysokých pecí). Skripta VŠB-TU Ostrava, 1991, 97 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zařízení na úpravu vysokopecních surovin. Typy a účinnosti homogenizačních zařízení. Zásobníky, drtiče, třídiče, dávkovací zařízení, míchací a spalovací zařízení. Konstrukce spékacího pásu a pelet. Utěsnění spékacího pásu. Zapalovací zařízení. Odsávací soustava, multicyklony a elektrostatické odlučovače prachu. Chladiče aglomerátu, možnosti využití odpadních tepla. Zařízení na výrobu surových sbalků a zpevňování pelet. Uspořádání vysokopecních závodů. Výpočet profilu vysoké pece. Zařízení pro skladování, druhování a dopravu surovin na sazebnu vysoké pece. Základ a ocelová konstrukce vysoké pece. Požadavky na vyzdívku vysoké pece. Vyzdívání dna, nístěje, sedla, rozporu a šachty. Ochrana sazebny. Chlazení vysoké pece. Konstrukce chladicích prvků. Vodní a odparné chlazení. Chlazení armatur. Nístějové armatury. Dmyšné soupravy, výpusti surového železa a strusky. Zásypné zařízení. Zvonové a bezzvonové zařízení. Pracovní plošina pece a její vybavení. Ohřívače větru, jejich typy konstrukce, vyzdívání. Armatury ohřívačů větru. Předehřev spalovacího vzduchu a plynu. Zařízení na hrubé, polojemné a jemné čištění vysokopecního plynu. Zařízení na zvyšování tlaku ve vysoké peci, expandér, turbíny. Vodní hospodářství vysokopecních provozů. Kontrolní, měřicí a regulační zařízení vysokých pecí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.