618-0714/02 – Bezpečnost a hygiena v průmyslu (BeHyPr)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat zásady bezpečnosti práce v hutním podniku - student bude umět popsat zásady práce s jedy - student bude umět charakterizovat podmínky při práci s tlakovými nádobami

Vyučovací metody

Anotace

Organizace bezpečnosti práce v České republice v podnicích a na pracovištích. Zákoník práce a související předpisy.Požární ochrana. Pracovní úrazy. Tlakové nádoby, zvedací zařízení a výtahy. Práce s elektrickým proudem, práce s jedy. Bezpečnost práce v průmyslu se zaměřením na hutní provozy. Základy ergonomie.

Povinná literatura:

1. Zákoník práce 2. Zákon o jedech

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Postavení a význam bezpečnosti a hygieny práce v průmyslové činnosti. Organizace bezpečnosti práce v ČR, v podnicích a na pracovištích. Úloha a povinnosti jednotlivých orgánů a organizací. Práva a povinnosti státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Úloha odborů při kontrole a zajišťování bezpečnosti práce. Pracovní poměr, pracovní doba, ochranné pomůcky, pracovní podmínky žen, mladistvých apod. Zákon o požární ochraně. Druhy protipožárních prostředků a jejich použití. Rozdělení a klasifikace hořlavin. Práce se zvýšeným požárním nebezpečím. Specifikace pojmu pracovní úraz. Druhy pracovních úrazů. Způsob šetření a odškodňování prac.úrazů. Bezpečnostní předpisy při dopravě a manipulaci, obsluze tlakových nádob, zdvihacích zařízení a výtahů. Bezpečnostní předpisy při práci s elektrickým proudem. Ochrana před prachem, hlukem, vibracemi a škodlivým zářením. Bezpečnost práce při svařování. Výroba a rozvod plynu, protiplynová ochrana. Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Bezpečnost a hygiena práce při práci s jedy. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce na koksovnách, vysokých pecích, ocelárnách, slévárnách, válcovnách a v ostatních hutních provozech. Základní pojmy ergonomie. Vztah člověk - stroj - prostředí. Fyziologie práce. Únava - druhy, příčiny, měření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Písemka Písemka 75  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.