618-0716/01 – Teoretické základy výroby oceli (TeoZVO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět vysvětlit principy oxidace doprovodných prvků při výrobě oceli - student bude umět charakterizovat procesy probíhající na rozhraní struska-kov - student bude umět formulovat podmínky pro optimální průběh ocelářských pochodů

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je vykládán se záměrem vysvětlit teoretickou podstatu ocelářských technologií. Principy oxidace, dezoxidace a dějů probíhajících na rozhraní tavenin strusek a oceli a atmosféry.

Povinná literatura:

[1] Myslivec, Th.: Fyzikálněchemické základy ocelářství, SNTL Praha, 1971,250 s. [2]Kalousek, J.- Dobrovský,L.: Teorie hutních pochodů, VŠB Ostrava, 1987, 180 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Příčiny rozvoje metod sekundární metalurgie. 2. Hlavní postupy mimopecního zpracování oceli a jejich účinky. 3. Prvky, které doprovázejí výrobu a rafinaci oceli. 4. Plyny v oceli – termodynamika, mechanizmus a kinetika rozpouštění H2 a N2. 5. Termodynamika a mechanizmus odplynění oceli. 6. Rozpouštění kyslíku v oceli – termodynamika a mechanizmus. 7. Podmínky flotace vměstků inertním plynem –pohlcování vměstků struskou. 8. Rafinace oceli inertními plyny –účinky –metody provedení. 9. Vakuová rafinace oceli –nukleace plynných bublin – difúze atomů plynu k povrchu. 10.Technologie mimopecního vakuování oceli včetně zařízení. 11.Podmínky výroby nerezavějících ocelí –termodynamika hlubokého oduhličení ocelí s vysokým obsahem chromu –technologie výroby AK ocelí. 12.Rafinace oceli syntetickými struskami –termodynamické podmínky rafinace – mechanizmus a kinetika rafinace –technologie rafinace oceli tekutou a tuhou syntetickou struskou –používané strusky – charakteristika 13.Pánvové pece – význam při mimopecním zpracování oceli –rozdělení pánvových pecí –možnosti pánvových pecí. 14.Zavádění plněných profilů a hliníkového drátu do oceli –význam -technologie. Cvičení 1. 1., 2., 3. věta termodynamická, tepelné kapacity, entalpie, entropie 2. Zadání programu, výpočty rovnovážných konstant reakcí 3. Reakční izobara, reakční izoterma 4. Raoultův a Henryho zákon - výpočty 5. Výpočet aktivitních součinitelů ve vícesložkových soustavách 6. Rozdělovací rovnováha mezi struskou a kovem 7. Reakce probíhající při zkujňování oceli (oduhličení, odfosfoření) 8. Reakce probíhající při zkujňování oceli (oxidace křemíku, manganu, výpočty pořadí oxidace prvků 9. Plyny v oceli, dezoxidace oceli 10. Odsíření oceli 11. Test 12. Vyplouvání vměstků v oceli 13. Výpočet legování oceli 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 5  0
                Písemka Písemka 25  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku