618-0717/02 – Metallurgy of Iron and Non-ferrous Metals (MŽaNK)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Bilík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL30 prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able formulate : - basics principle of pig iron production and blast furnace pig iron production - perspectives of metallurgy - principle of pyrometallurgic and hydrometallurgic production

Teaching methods

Summary

Metals yesterday and today. Metals as chemical elements, affinity to oxygen, principle of pyrometallurgic and hydrometallurgic production. Lightweight metals: aluminium, magnesium, titanium - production and usage. Heavy metals: copper, stannum, lead, zinc, nickel - production and usage. Alloys and alloying. Principle of pig iron production. Blast furnace pig iron production. Technology and equipment. Quality control and ecological aspects. Perspectives of metallurgy.

Compulsory literature:

[1] KALOČ,M., BROŽ,L., KRET,J. [I]Hutnictví železa I.[/I]. VŠB Ostrava, 1986, 258 s. [2] KUCHAŘ,L. [I]Hutnictví neželezných kovů[/I]. VŠB Ostrava, 1987, 337 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Výroba koksu a jeho vlastnosti. Výroba aglomerátu a jeho vlastnosti. Vysokopecní pochod. Protiproud plynu a vsázky. Redukce oxidu železa. Rozpouštění prvků v železe. Struska a odsiřování. Vysoká pec a její příslušenství. Technologie výroby surového železa. Palivoenergetické zabezpečení výroby železa a užití náhradních paliv. Kovy a jejich roztřídění. Úprava rud. Pyrometalurgické pochody. Přehled kovohutnických pecí. Technické rafinační pochody v hutnictví. Hydrometalurgické postupy získávání kovů. Výroba mědi, zinku a niklu. Výroba ušlechtilých kovů. Výroba hliníku, hořčíku a jejich slitin. Výroba wolframu, molybdenu, titanu. Radioaktivní kovy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 25 (25) 0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 75 (75) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner