618-0718/02 – Computer Support of Technological Processes I. ()

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on applied possibilities of MS Excel, MS Word software in the domain of steel metallurgy.

Compulsory literature:

[1] Uživatelské příručky MS Word, MS Excelú [2] Hanousek, J. ad.: Moderní metody zpracování dat. Educa'99, 1992, 210 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Hardwarové a softwarové požadavky na PC pro provádění základních bilančních výpočtů z oblasti metalurgie 2. MS Word – základní funkce, tvorba technických tabulek, vkládání objektů z jiných aplikací 3. MS Word – využití editoru pro tvorbu technických zpráv, využití stylů, šablon, formátování nadpisů, vkládání symbolů, seznamu, záložek, odkazy 4. Příprava a provedení technického textu s vloženými tabulkami a obrázky 5. MS Excel – využití relativních a absolutních odkazů, tvorba tabulek s odkazy, využití funkcí, formátování textu v tabulkách 6. MS Excel – tvorba grafů, typy grafů, formátování grafů, operace s grafy, přidávání řad do grafů 7. MS Excel – základní statistické pojmy, hodnocení dat, využití MS Excel 8. MS Excel – využití statistického popisu dat pomocí trendů, rovnice regrese, hodnota spolehlivosti 9. MS Excel – využití procesoru pro bilanční výpočty z oblasti metalurgie 10. Příprava a provedení grafických výstupů pro technický text (zpráva) v prostředí Excel 11. MS PowerPoint – využití programu technické prezentace, vkládání obrázků, časování, přechody, formátování 12. Příprava a provedení technické aplikace v prostředí MS PowerPoint 13. Vyrovnávací cvičení 14. Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 30  0 3
        Written exam Written test 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner