618-0719/01 – Technologie výroby oceli (TeVyOc)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude schopen formulovat základní ocelářské reakce - student bude umět charakterizovat zařízení pro výrobu oceli - student bude umět prezentovat podmínky výroby oceli s ohledem na její čistotu

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je vykládán se záměrem pochopení teoretických základů výroby oceli, technologií výroby oceli kyslíkovými procesy, dezoxidace oceli s ohledem na její čistotu.

Povinná literatura:

[1] Parma, V.: Ocelářství I, Skripta VŠB Ostrava, 1979, 276 s. [2] Parma, V.: Ocelářství II, Skripta VŠB Ostrava, 1980, 186 s. [3] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Úvod do předmětu, výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Strusky při výrobě, rozdělení, úloha, oxidační schopnost. 3. Žárovzdorné materiály. 4. Základní ocelářské reakce, oxidace uhlíku, manganu, křemíku, odfosfoření, odsíření. 5. Výroba oceli v SM pecích, rudný a odpadový pochod, intenzifikace pochodu. 6. Výroba oceli v LD konvertoru, konstrukce zařízení, technologie výroby. 7. Výroba oceli v OBM konvertoru, konstrukce zařízení, technologie výroby. 8. Porovnání technologií výroby LD a OBM. 9. Výroba oceli v T-pecích, konstrukce zařízení, technologie výroby. 10. Zpracování železa s vyšším obsahem fosforu (Kaldo, Rotor) 11. Dezoxidace oceli - srážecí, difúzní, syntetickými struskami, vakuová uhlíková. 12. Čistota oceli. Chemická a metalografická čistota. Odstraňování neželezných kovů z oceli, vyplouvání nekovových vměstků. Rozdělení nekovových vměstků. Cvičení 1. Strusky ocelářských procesů (Rozdělení, molekulová a iontová teorie, oxidační schopnost strusky). 2. Výroba oceli v SM pecích, základní ocelářské reakce, oxidace uhlíku,manganu, křemíku, odfosfoření, odsíření. 3. Kyslíkové pochody – LD, OBM, výpočet materiálové bilance LD. 4. Výpočet tepelné bilance LD konvertoru. 5. Exkurze - VŽ, Nová ocelárna (konvertory). 6. Plyny v kovech, výpočty, zadání programu. 7. Exkurze – Třinec, kyslíkokonvertorová ocelárna (konvertory). 8. Výroba oceli v T-pecích, výpočet vsázky, výpočet legování oceli. 9. Exkurze NH, ocelárna (T-pece). 10. Dezoxidace oceli (srážecí, difúzní, syntetickými struskami), čistota oceli (rozdělení vměstků, chemické složení), test. 11. Promítání videoprogramů (Hinckley, Filtrace tavenin, Technologický proces výroby v Podbrezové), zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku