618-0719/01 – Steelmaking Technology (TeVyOc)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to formulate basic steelmaking reactions - student will be able to characterise steelmaking aggregates - student will be able to presentate conditions for steel production considering its cleanness

Teaching methods

Summary

Subject is interpreted with the purpose to understand the theoretical principles of steelmaking, the steelmaking technology by oxygen processes, the steel deoxidization considering its purity.

Compulsory literature:

[1] Parma, V.: Ocelářství I, Skripta VŠB Ostrava, 1979, 276 p. [2] Parma, V.: Ocelářství II, Skripta VŠB Ostrava, 1980, 186 p. [3] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Úvod do předmětu, výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Strusky při výrobě, rozdělení, úloha, oxidační schopnost. 3. Žárovzdorné materiály. 4. Základní ocelářské reakce, oxidace uhlíku, manganu, křemíku, odfosfoření, odsíření. 5. Výroba oceli v SM pecích, rudný a odpadový pochod, intenzifikace pochodu. 6. Výroba oceli v LD konvertoru, konstrukce zařízení, technologie výroby. 7. Výroba oceli v OBM konvertoru, konstrukce zařízení, technologie výroby. 8. Porovnání technologií výroby LD a OBM. 9. Výroba oceli v T-pecích, konstrukce zařízení, technologie výroby. 10. Zpracování železa s vyšším obsahem fosforu (Kaldo, Rotor) 11. Dezoxidace oceli - srážecí, difúzní, syntetickými struskami, vakuová uhlíková. 12. Čistota oceli. Chemická a metalografická čistota. Odstraňování neželezných kovů z oceli, vyplouvání nekovových vměstků. Rozdělení nekovových vměstků. Cvičení 1. Strusky ocelářských procesů (Rozdělení, molekulová a iontová teorie, oxidační schopnost strusky). 2. Výroba oceli v SM pecích, základní ocelářské reakce, oxidace uhlíku,manganu, křemíku, odfosfoření, odsíření. 3. Kyslíkové pochody – LD, OBM, výpočet materiálové bilance LD. 4. Výpočet tepelné bilance LD konvertoru. 5. Exkurze - VŽ, Nová ocelárna (konvertory). 6. Plyny v kovech, výpočty, zadání programu. 7. Exkurze – Třinec, kyslíkokonvertorová ocelárna (konvertory). 8. Výroba oceli v T-pecích, výpočet vsázky, výpočet legování oceli. 9. Exkurze NH, ocelárna (T-pece). 10. Dezoxidace oceli (srážecí, difúzní, syntetickými struskami), čistota oceli (rozdělení vměstků, chemické složení), test. 11. Promítání videoprogramů (Hinckley, Filtrace tavenin, Technologický proces výroby v Podbrezové), zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.