618-0722/02 – Výroba oceli v elektrických pecích ()

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty výroby oceli v elektrických obloukových pecích, indukčních pecích a hybridních agregátech. Jsou zde rovněž prezentovány základy teorie a praxe výroby feroslitin.

Povinná literatura:

[1] Fremunt, P. – Šimon, J.: Tavení oceli v elektrických pecích. SNTL Praha, 1984, 242 s. [2] Kepka, M. : Rafinace oceli. SNTL, Praha, 1989, 211 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek a cvičení 1. Současný stav a perspektivy výroby oceli v elektrických pecích. Rozdělení elektrických pecí. 2. Teorie elektrického oblouku. 3. Intenzifikace tavení, použití plynného kyslíku,UHP, SUHP pece. Výrobnost EOP. 4. Základní části konstrukce EOP. Transformátor EOP, tlumivka, kompenzace účiníku, krátká síť EOP, elektrody EOP. Regulace pohybu elektrod. Indukční míchání lázně v EOP. Vyzdívky EOP. 5. Technologie výroby oceli v EOP. Dvoustrusková technologie. Jednostrusková technologie. Význam oxidačního a redukčního údobí tavby. Technologie přetaveb. 6. Výroba legovaných a vysokolegovaných ocelí. Termodynamika metalurgických pochodů při oxidační rafinaci lázně. Redukce oxidů legujících prvků ze strusky do lázně. Legování titanem. 7. Kombinované pochody výroby oceli. EOP - DH, EOP - VOD, EOP - AOD. Automatizace řízení výroby v EOP. 8. Stejnosměrné obloukové pece. Zvláštnosti a odlišnosti konstrukce pece. Průběh tavby ve stejnosměrné peci. Přednosti stejnosměrných pecí a srovnání se střídavými pecemi. 9. Nové pochody ve výrobě elektrooceli – flexibilní a hybridní agergáty 10.Výroba oceli v indukčních pecích. Konstrukční provedení indukčních pecí. Základní elektrické charakteristiky indukční pece.Technologie výroby oceli v indukčních pecích. 11. Vakuové indukční pece. Metalurgické pochody probíhající ve vakuu. 12. Základy výroby feroslitin. Karbotermické, silikotermické a aluminotermické způsoby výroby feroslitin. Cvičení 1. Exkurze v laboratořích katedry metalurgie – indukční pece, odporové pece. Vědecko-výzkumné aktivity katedry. 2. Základy silnoproudé elektrotechniky střídavého proudu – výpočet fázového zpoždění, rezonance, výkonu střídavého proudu a výkonu třífázového střídavého proudu. 3. Výpočty elektrických charakteristik EOP. 4. Regulace elektrod EOP – videoprogram, seminář. 5. Kontrola výsledků počítačového zpracování elektrických charakteristik. Výpočet rovnovážných obsahů C v taveninách železa. Rovnovážné obsahy kyslíku ve vysokolegovaných taveninách železa. Rozdělení otázek k semináři. 6. Seminář – vybrané otázky z elektrometalurgie. Samostatné zpracování a prezentace. 7. Monitoring tavby na EOP ve VITKOVICÍCH, a.s. 8. Monitoring tavby na EOP ve VITKOVICÍCH, a.s. 9. Průběh tavby EOP – videoprogram, seminář. 10. Studovna časopisů – výběr a zpracování aktuálního literárního zdroje z oblasti elektrometalurgie. 11. Seminář - prezentace výsledků literárního studia. 12. Monitoring tavby na Elektroocelárně TŽ, a.s. 13. Monitoring tavby na Elektroocelárně TŽ, a.s. 14. Výpočtové cvičení – výrobnost obloukové pece, faktory ovlivňující výrobnost. 15. Odevzdání zpracovaných protokolů. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku