618-0727/01 – Výroba oceli (VyrOce)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Garant verze předmětuIng. Oldřich Salva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní ocelářské reakce - student bude umět charakterizovat ocelářské výrobní agregáty - student bude umět popsat způsoby mimopecního zpracování oceli a odlévání oceli

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je vykládán se záměrem pochopení teoretických základů výroby oceli, technologií výroby oceli kyslíkovými procesy, výroby v elektrických obloukových a indukčních pecích, martinských pecích, základů dezoxidace oceli.

Povinná literatura:

1) Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 460 s. 2) Parma, V.: Ocelářství I, II, III. skripta VŠB.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Úvod do předmětu. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Výroba oceli v metalurgických zařízeních. 3. Vyzdívky metalurgických zařízení. 4. Molekulární a iontová teorie strusek. 5. Vznik a význam ocelářských strusek. 6. Reakce oduhličení oceli. 7. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech. 8. Výroba oceli v tandemových pecích. 9. Výroba oceli v elektrických pecích. 10. Oduhličení oceli. 11. Odfosfoření oceli, podmínky, význam.. 12. Odsíření oceli, podmínky, význam. 13. Vměstky v oceli, plyny v oceli. 14. Dezoxidace oceli. Cvičení 1. Úvodní cvičení. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Normy oceli, hutní označení oceli. 3. Odsíření a odfosfoření při výrobě oceli. 4. Reakce probíhající při zkujňování oceli . 5. Výpočet materiálové bilance LD. 6. Výpočet tepelné bilance LD, zadání programu. 7. Exkurze NH, a. s. (tandemové pece, LF, ZPO) 8. Výpočet EOP. 9. Výpočet materiálové bilance tandemové pece. 10. Exkurze VÍTKOVICE, a. s. - Stará a Nová ocelárna 11. Plyny v oceli. 12. Výpočet legování oceli. 13. Promítání videoprogramů (Výroba elektrooceli, Cesta k oceli), test. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku