618-0727/01 – Steelmaking (VyrOce)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Subject version guarantorIng. Oldřich Salva, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to formulate basic steelmaking reactions - student will be able to characterise steelmaking aggregates - student will be able to describe ways of steel secondary metallurgy treatment and steel casting

Teaching methods

Summary

Subject is interpreted with the purpose to understand the theoretical principles of steelmaking, the steelmaking technology by oxygen processes, the production in electric arc furnaces, electric induction furnaces and open- hearth furnaces, the principles of steel deoxidization.

Compulsory literature:

1) Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 460 p. 2) Parma, V.: Ocelářství I, II, III. skripta VŠB.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Úvod do předmětu. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Výroba oceli v metalurgických zařízeních. 3. Vyzdívky metalurgických zařízení. 4. Molekulární a iontová teorie strusek. 5. Vznik a význam ocelářských strusek. 6. Reakce oduhličení oceli. 7. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech. 8. Výroba oceli v tandemových pecích. 9. Výroba oceli v elektrických pecích. 10. Oduhličení oceli. 11. Odfosfoření oceli, podmínky, význam.. 12. Odsíření oceli, podmínky, význam. 13. Vměstky v oceli, plyny v oceli. 14. Dezoxidace oceli. Cvičení 1. Úvodní cvičení. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Normy oceli, hutní označení oceli. 3. Odsíření a odfosfoření při výrobě oceli. 4. Reakce probíhající při zkujňování oceli . 5. Výpočet materiálové bilance LD. 6. Výpočet tepelné bilance LD, zadání programu. 7. Exkurze NH, a. s. (tandemové pece, LF, ZPO) 8. Výpočet EOP. 9. Výpočet materiálové bilance tandemové pece. 10. Exkurze VÍTKOVICE, a. s. - Stará a Nová ocelárna 11. Plyny v oceli. 12. Výpočet legování oceli. 13. Promítání videoprogramů (Výroba elektrooceli, Cesta k oceli), test. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.