618-0727/02 – Výroba oceli (VyrOce)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní ocelářské reakce - student bude umět charakterizovat ocelářské výrobní agregáty - student bude umět popsat způsoby mimopecního zpracování oceli a odlévání oceli

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je vykládán se záměrem pochopení teoretických základů výroby oceli, technologií výroby oceli kyslíkovými procesy, výroby v elektrických obloukových a indukčních pecích, martinských pecích, základů dezoxidace oceli.

Povinná literatura:

1) Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 460 s. 2) Parma, V.: Ocelářství I, II, III. skripta VŠB.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Úvod do předmětu. Výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Výroba oceli v metalurgických zařízeních. 3. Vyzdívky metalurgických zařízení. 4. Molekulární a iontová teorie strusek. 5. Vznik a význam ocelářských strusek. 6. Reakce oduhličení oceli. 7. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech. 8. Výroba oceli v tandemových pecích. 9. Výroba oceli v elektrických pecích. 10. Oduhličení oceli. 11. Odfosfoření oceli, podmínky, význam. 12. Odsíření oceli, podmínky, význam. 13. Vměstky v oceli, plny v oceli. 14. Dezoxidace oceli.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Tváření materiálu (05) Tváření materiálu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku