618-0728/03 – Treatment of Molten Steel (ZpTeOc)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits4
Subject guarantorIng. Oldřich Salva, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Salva, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to characterise possibilities of secondary metallurgy - student will be able to describe reactions proceeding at secondary metallurgy of steel - student will be able demonstrate processes proceeding at steel solidification

Teaching methods

Summary

Subject is interpreted with the purpose to understand the theoretical principles of steel treatment by secondary metallurgy, the principles of particular technologies of secondary metallurgy, the theoretical principles of steel casting and solidification, particular technologies of steel casting, the principles of micro-segregate and macro-segregate segregate processes at the steel solidification.

Compulsory literature:

[1] Adolf, Z.: Mimopecní rafinace oceli, VŠB-TU Ostrava, 1991, 133 p. [2] Šmrha, L.: Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů, SNTL Praha, 1983, 305 p. [3] Böhm, Z.: Plynulé odlévání oceli. SNTL Praha, 1992, 443 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Technologie sekundární metalurgie. 2. Rafinace oceli inertním plynem. 3. Vakuová rafinace oceli. 4. Výroba nerezavějících ocelí mimopecními způsoby. 5. Rafinace oceli syntetickými struskami. 6. Pánvové pece. 7. Odlévání oceli do kokil. 8. Plynulé odlévání oceli. Cvičení 1. Úvod do předmětu. Odstranění vodíku a dusíku z tekuté oceli pomocí inertního plynu. 2. Dezoxidace oceli uhlíkem ve vakuu. Termodynamické podmínky nukleace plynných bublin ve vakuu. 3. Kinetika odplyňování oceli v pánvi, v proudu, zdvižným a oběžným způsobem. 4. Srovnání technologií VOD a AOD. Materiálová bilance odsíření. 5. Termodynamika a kinetika odsíření oceli při dmýchání jemnozrnných přísad. 6. Vliv chemického složení na teplotu tuhnutí oceli. Zadání programu. 7. Exkurze NH, a. s. (ZPO č.1, 2 a 3). 8. Homogenní a heterogenní nukleace oceli. 9. Výpočet doby a průběhu tuhnutí ingotů. 10. Mikrosegregace a makrosegregace oceli. 11. Exkurze VÍTKOVICE, a. s. - Stará ocelárna (Mimopecní zpracování oceli a odlévání do kokil). 12. Primární, sekundární a terciální zóna chlazení u zařízení na plynulé odlévání oceli. 13. Promítání videoprogramů (Zařízení mimopecního zpracování oceli, odlévání oceli). 14. Test, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.