618-0729/02 – Metalurgie (Met)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuIng. Oldřich Salva, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Salva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL30 prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět rozdělit neželezné kovy - student bude umět popsat výrobu surového železa ve vysokých pecích - student bude umět charakterizovat ocelářské agregáty a odlévání oceli

Vyučovací metody

Anotace

1)V této části předmětu získá student přehled o technickém rozdělení 83 kovových prvků, dosahovaných čistotách a současných cenách vyráběných kovů, včetně výroby kovů v ČR. Surovinové zdroje neželezných kovů jsou zaměřeny na prvotní a druhotné suroviny a jejich úpravu. Na teoretický základ pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů navazují technologie výroby vybraných kovů a jejich ekotoxikologie. 2)Část předmětu je přednášena se záměrem nastínit studentům základní vazby a strukturu hutních metalurgických agregátů v oblasti hutní prvovýroby. V souladu s aktuálními tendencemi je pozornost rovněž věnována automatickému zařízení, ekologické problematice i alternativním metodám výroby horkého kovu. 3)Část předmětu je přednášena se záměrem pochopení problematiky výroby oceli. Základní fyzikálněchemická charakteristika ocelářských pochodů, ocelářské strusky, oxidační pochody (oxidace uhlíku, manganu, křemíku a fosforu), odsíření oceli, dezoxidace oceli; výroba oceli v ocelářských agregátech, vsázkové materiály, mimopecní rafinace oceli, odlévání oceli.

Povinná literatura:

[1]Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335s. [2]Drápala, J.- Krištofová, D.- Peřinová, K.: Těžké neželezné kovy - návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986, 197 s. [3]Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988,460 s

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1) část - Metalurgie neželezných kovů 1. Kovy, technické rozdělení, výroba a zpracování kovů v ČR a SR. Surovinové zdroje pro výrobu neželezných kovů. Základní hutnické procesy – přehled. 2. Pyrometalurgické procesy, sušení, kalcinace, procesy pražení, tavení a produkty. 3. Hydrometalurgické postupy získávání kovů (charakteristika). Adsorpce, iontová výměna, extrakce a cementace v hydrometalurgii. Elektrolýza, základní zákonitosti, kovy vyráběné elektrolýzou. 4. Pyrometalurgické postupy výroby mědi, rafinace mědi, výroba olova a zinku. 5. Přehled technologií výroby niklu, ušlechtilých kovů Au, Ag, hliníku. 2) část – Metalurgie železa 1. Teoretické základy výroby surového železa, redukční a tepelné pochody ve vysoké peci. 2. Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci. 3. Řízení kvality surového železa. 4. Alternativní způsoby výroby železa. 5. Současné inovační směry a ekologická problematika výroby železa. 3) část – Metalurgie oceli 1. Historie výroby oceli. Současné způsoby výroby oceli. 2. Ocelářské reakce, teorie strusek. 3. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. 4. Výroba elektrooceli – EOP, indukční pece, dezoxidace oceli. 5. Odlévání oceli – klasický způsob, ZPO. Cvičení 1) část - Metalurgie neželezných kovů A: Teoretická část 1. PSP, kovy, jejich technické rozdělení, slitiny, čistota, vlastnosti a použití, krystalografie. 2. Stechiometrické a technologické výpočty aplikované v metalurgii neželezných kovů. 3. Termodynamické výpočty v metalurgii neželezných kovů. 4. Elektrometalurgické výpočty, elektrolytické rozpouštění a vylučování kovů. B. Praktická část 1. Experimentální laboratorní úlohy, aplikované na pyro-, hydro- a elektrometalurgické děje. 2) část – Metalurgie železa 1. Výpočet volných zásad a množství přísad na rudu. 2. Výpočet množství koksu ve vsázce a přísad na koks. 3. Výpočet množství dmýchaného větru a množství sazebního plynu. 4. Celková bilance vysokopecního pochodu. 5. Propočet hlavních ekonomických ukazatelů vysokopecní výroby. 3) část – Metalurgie oceli 1. Normy ocelí, příklady. 2. Reakce mezi kovem a struskou, oduhličení oceli, výpočty. 3. Reakce odsíření a odfosfoření, dezoxidace oceli, příklady, výpočty. 4. Výpočet materiálové a tepelné bilance LD procesu. 5. Výpočet hlavních rozměrů EOP. 6. Exkurze 7. Videoprogramy – výroba a mimopecní zpracování oceli, EOP, ZPO. 8. Hodnocení cvičení, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.