618-0801/01 – Teorie železářských pochodů (TŽP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - vliv podílu přímé redukce na spotřebu uhlíku - základní principy železářských pochodů - principy přímé a nepřímé redukce

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vlastnosti rud,aglomerátu, pelet, koksu, zásaditých přísad a metody jejich zjišťování. Fyzikálně-chemické procesy při spékání a peletizaci. Termodynamické, kinetické a tepelné procesy v oxidační zóně vysoké pece. Plynodynamika vysoké pece. Fyzikální a chemické děje ve vysoké peci. Termodynamika, kinetika a mechanismus redukce oxidů železa ve vysoké peci. Přímá a nepřímá redukce. Vliv podílu přímé redukce na spotřebu uhlíku. Redukce ostatních prvků. Vysokopecní struska. Odsiřování ve vysoké peci. Nauhličování surového železa. Druhy a jakost surového železa.

Povinná literatura:

[1] BROŽ, L. [I]Teoretické základy výroby železa[/I]. Praha, 1975. [2] HONZA,O., KRET,J. [I]Kvalita železorudných surovin[/I]. Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 59 s. [3] KALOČ, M., BROŽ, L., KRET,J. [I]Hutnictví železa[/I]. Skripta, VŠB Ostrava, 1986, 258 s.

Doporučená literatura:

BROŽ, L. a kol. Hutnictví železa, SNTL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnoceno - Bodově hodnocená seminární práce (včetně presentace výsledků) - Bodově hodnocený závěrečný test

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

- Aktivní účast na cvičení - Účast na exkurzích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky. - Vlastnosti rud,aglomerátu, pelet, koksu, zásaditých přísad a metody jejich zjišťování. - Fyzikálně-chemické procesy při spékání a peletizaci. - Termodynamické, kinetické a tepelné procesy v oxidační zóně vysoké pece. - Plynodynamika vysoké pece. - Fyzikální a chemické děje ve vysoké peci. - Termodynamika, kinetika a mechanismus redukce oxidů železa ve vysoké peci. - Přímá a nepřímá redukce. - Vliv podílu přímé redukce na spotřebu uhlíku. - Redukce ostatních prvků. - Vysokopecní struska. - Odsiřování ve vysoké peci. - Nauhličování surového železa. - Druhy a jakost surového železa. Cvičení. 1. Úvod, program cvičení, podmínky udělení zápočtu 2. Zadání semestrálního programu „Hodnocení redukční a tepelné práce pece“ 3. Odvození základních algoritmů pro výpočet měrného množství větru a nístějového plynu 4. Stanovení základních charakteristik tepelné a redukční práce pece, včetně stanovení úplné materiálové bilance 5. Výpočty dle předchozích bodů na základě individuálního zadání 6. Odborná exkurze - ArcelorMittal Ostrava, a.s. 7. Výpočet redukční účinnosti CO a H2 a stanovení tepelné účinnosti uhlíku (dle individuálního zadání) 8. Výpočet teoretické minimální spotřeby koksu dle zjednodušeného modelu 9. Stanovení technologické účinnosti vysoké pece vzhledem k termodynamickým podmínkám 10. Grafické zpracování výsledků hodnocení tepelné a redukční práce pece (dle individuálního zadání) 11. Odborná exkurze - Třinecké železárny, a.s. 12. Zadání individuálních témat pro odborný referát (vypracování rešerší, citace dle normy) 13. Vlastní presentace zadaných referátů (samostatný přednes, diskuze, vyhodnocení) 14. Bodové vyhodnocení cvičení (udělení bodového hodnocení semestrálního programu, bodové hodnocení referátu, aktivní účasti na cvičení), udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.