618-0802/02 – Teorie ocelářských pochodů (TeoOcP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat podmínky rovnováhy dějů a popsat základní typy roztoků (tavenin) - student bude umět charakterizovat procesy probíhající na rozhraní kov-atmosféra a kov-struska - student bude umět řešit úlohy směřující k optimalizaci průběhu ocelářských pochodů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu je vyložena fyzikálně-chemická podstata vysokoteplotních procesů probíhajících při výrobě, rafinaci a lití oceli. Je zaměřen na taveniny strusek a oceli a interakce probíhající na jejich fázovém rozhraní a rozhraní s atmosférou.

Povinná literatura:

[1] Myslivec,Th.: Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL, Praha, 1971, 445 s. [2] Kepka, M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989, 210 s. [3] Kalousek, J., Dobrovský, L.: Teorie hutních pochodů, 1987, skripta VŠB,174 s. [4] Kellö, V., Tkáč, A.: Fyzikálna chémia, Alfa Bratislava, 1969, 778 s.

Doporučená literatura:

[1] Myslivec,Th.: Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL, Praha, 1971, 445 s. [2] Kepka, M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989, 210 s. [3] Kalousek, J., Dobrovský, L.: Teorie hutních pochodů, 1987, skripta VŠB,174 s. [4] Kellö, V., Tkáč, A.: Fyzikálna chémia, Alfa Bratislava, 1969, 778 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnocená semestrální práce.

E-learning

Průběžně dochází k rozšiřování e-learningových prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Sledování ostatních informačních zdrojů, aktualit z oblasti metalurgie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Rovnováhy. Rovnovážná konstanta a způsoby jejího vyjadřování. Princip akce a reakce. 2. Kriteria rovnováhy dějů (G, K). Reakční izoterma a její význam. 3. Ideální roztok – Raoultův zákon. Zředěný roztok – Henryho zákon. 4. Termodynamická aktivita složky v roztoku. Způsoby vyjadřování aktivity složky v roztoku. 5. Výpočet součinitelů aktivit ve vícesložkových soustavách. Roztavené ocelářské strusky – molekulární teorie strusek. 6. Iontová teorie strusek. Afinita prvků – zvláště ke kyslíku. 7. Nernstův rozdělovací zákon. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. 8. Reakce probíhající při výrobě a rafinaci oceli: oxidace Si a Mn, přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. Odfosfoření oceli. 9. Odsíření oceli. Rozpustnost plynů v kovech; závislost na parciálním tlaku plynu a teplotě. 10. Vodík v železe a oceli. Dusík v železe a oceli. 11. Kyslík v železe a oceli. Uhlíková reakce a její význam při výrobě a rafinaci oceli. 12. Vliv teploty a tlaku na průběh uhlíkové reakce. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. 13. Srážecí dezoxidace oceli. Difúzní dezoxidace a dezoxidace oceli syntetickými struskami. 14. Vměstky v oceli. Nukleace vměstku a modifikace vměstků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní
2009/2010 letní