618-0803/01 – Technologie výroby surového železa (TVSŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
SOC02 doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - základní principy technologie výroby surového železa - perspektivy výroby surového železa - principy zavážení vysoké pece a rozdělování vsázky na sazebně

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologické principy výroby surového železa. Zavážení vysoké pece, rozdělování vsázky na sazebně. Zafoukávání a sfoukávání, a tlumení pece. Normální, vnější a vnitřní chod pece. Technologické poruchy vysokopecní tavby, horký chod, studený chod, pálení výfučen, nasazeniny ve vysoké peci. Ohřev vysokopecního větru. Obohacování větru kyslíkem a vlhčení větru. Technologie injektáže přídavných paliv. Dmýchání prachových oxidů železa a jiných látek do nístěje.Vypouštění surového železa a strusky. Čištění vysokopecního plynu. Moderní technologie výroby železa.

Povinná literatura:

[1] BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. [I]Vysokopecní výroba železa[/I]. VŠB Ostrava, 1985.

Doporučená literatura:

[1] BROŽ, L. akol. Hutnictví železa, SNTL, Praha, 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnoceno - Bodově hodnocená seminární práce (včetně presentace výsledků) - Bodově hodnocený závěrečný test

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

- Aktivní účast na cvičení - Účast na exkurzích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška. - Technologické principy výroby surového železa. - Zavážení vysoké pece, rozdělování vsázky na sazebně. - Zafoukávání a sfoukávání, a tlumení pece. - Normální, vnější a vnitřní chod pece. - Technologické poruchy vysokopecní tavby, horký chod, studený chod, pálení výfučen, nasazeniny ve vysoké peci. - Ohřev vysokopecního větru. - Obohacování větru kyslíkem a vlhčení větru. - Technologie injektáže přídavných paliv. - Dmýchání prachových oxidů železa a jiných látek do nístěje. - Vypouštění surového železa a strusky. - Čištění vysokopecního plynu. - Moderní technologie výroby železa. Cvičení. - Semestrální projekt "Výpočet závislosti vlivu množství a složení náhradních paliv na teoretickou teplotu hoření a složení nístějových plynů" - Výpočet teoretické teploty hoření v oxidačním prostoru - Výpočet množství a složení plynu z oxidačního prostoru -Výpočet výšky vrstvy koksu a rudy v šachtě vysoké pece - Výpočet parametrů plynu v šachtě vysoké pece - Výpočet granulometrie vsázky v šachtě vysoké pece - Určení gravitační síly vsázky a vztlakové síly plynu - Výpočet prodyšnosti vrstvy vsázky a koksu - Exkurze do vysokopecního provozu se zaměřením na technologii výroby surového železa - Určení změny výrobnosti vysoké pece v závislosti na množství náhradního paliva - Bodové vyhodnocení cvičení (udělení bodového hodnocení semestrálního programu, bodové hodnocení referátu, aktivní účasti na cvičení), udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní