618-0803/02 – Technologie výroby surového železa (TVSŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat : - základní principy technologie výroby surového železa - perspektivy výroby surového železa - principy zavážení vysoké pece a rozdělování vsázky na sazebně

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologické principy výroby surového železa. Zavážení vysoké pece, rozdělování vsázky na sazebně. Zafoukávání a sfoukávání, a tlumení pece. Normální, vnější a vnitřní chod pece. Technologické poruchy vysokopecní tavby, horký chod, studený chod, pálení výfučen, nasazeniny ve vysoké peci. Ohřev vysokopecního větru. Obohacování větru kyslíkem a vlhčení větru. Technologie injektáže přídavných paliv. Dmýchání prachových oxidů železa a jiných látek do nístěje.Vypouštění surového železa a strusky. Čištění vysokopecního plynu. Moderní technologie výroby železa.

Povinná literatura:

[1] BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. [I]Vysokopecní výroba železa[/I]. VŠB Ostrava, 1985.

Doporučená literatura:

[1] BROŽ, L. akol. Hutnictví železa, SNTL, Praha, 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnoceno - Bodově hodnocená seminární práce (včetně presentace výsledků) - Bodově hodnocený závěrečný test

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

- Aktivní účast na cvičení - Účast na exkurzích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška. - Technologické principy výroby surového železa. - Zavážení vysoké pece, rozdělování vsázky na sazebně. - Zafoukávání a sfoukávání, a tlumení pece. - Normální, vnější a vnitřní chod pece. - Technologické poruchy vysokopecní tavby, horký chod, studený chod, pálení výfučen, nasazeniny ve vysoké peci. - Ohřev vysokopecního větru. - Obohacování větru kyslíkem a vlhčení větru. - Technologie injektáže přídavných paliv. - Dmýchání prachových oxidů železa a jiných látek do nístěje. - Vypouštění surového železa a strusky. - Čištění vysokopecního plynu. - Moderní technologie výroby železa. Cvičení. - Semestrální projekt "Výpočet závislosti vlivu množství a složení náhradních paliv na teoretickou teplotu hoření a složení nístějových plynů" - Výpočet teoretické teploty hoření v oxidačním prostoru - Výpočet množství a složení plynu z oxidačního prostoru -Výpočet výšky vrstvy koksu a rudy v šachtě vysoké pece - Výpočet parametrů plynu v šachtě vysoké pece - Výpočet granulometrie vsázky v šachtě vysoké pece - Určení gravitační síly vsázky a vztlakové síly plynu - Výpočet prodyšnosti vrstvy vsázky a koksu - Exkurze do vysokopecního provozu se zaměřením na technologii výroby surového železa - Určení změny výrobnosti vysoké pece v závislosti na množství náhradního paliva - Bodové vyhodnocení cvičení (udělení bodového hodnocení semestrálního programu, bodové hodnocení referátu, aktivní účasti na cvičení), udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2009/2010 letní